Reduser

Flytter et listeavsnitt der markøren er plassert, eller valgte listeavsnitt, ned ett listenivå.

Ikon Flytt ned

Supporter oss!