Justering

Velg justering for de valgte objektene.

Ikon

Justering

Venstrejuster

Aligns the left edges of the selected objects. If only one object is selected in Draw or Impress, the left edge of the object is aligned to the left page margin.

Midtstill Horisontalt

Horizontally centers the selected objects. If only one object is selected in Draw or Impress, the center of the object is aligned to the horizontal center of the page.

Høyrejuster

Aligns the right edges of the selected objects. If only one object is selected in Impress or Draw, the right edge of the object is aligned to the right page margin.

Toppjuster

Vertically aligns the top edges of the selected objects. If only one object is selected in Draw or Impress, the top edge of the object is aligned to the upper page margin.

Juster loddrett midtstilt

Vertically centers the selected objects. If only one object is selected in Draw or Impress, the center of the object is aligned to the vertical center of the page.

Bunnjuster

Midtstill bunnen av objektene langs en loddrett linje. Hvis kun ett objekt er valgt i Draw eller Impress, blir den nederste kanten av objektet justert i forhold til bunnmargen på siden.

Supporter oss!