Roter

Roter det valgte objektet.

For å bruke denne funksjonen …

Fra menylinjen:

Velg Format - Roter eller Vend - Roter.

Fra kontekstmenyen:

Velg Roter eller Vend - Roter.

Fra grensesnittet med faner:

Velg Tegn - Roter.

Velg Bilde – Roter.

Fra verktøylinjer:

Ikon Roter

Roter


Dra et hjørnehåndtak på objektet i retningen du vil rotere det.

note

Objektet roteres rundt midten av objektboksen.


Supporter oss!