Pilstil

Åpne verktøylinjen for pilspisser. Bruk symbolet til å velge stil for enden på den valgte linjen.

Knappen Pilstil blir bare vist når du tegner med tegnefunksjonene. Du kan lese mer under Linjestiler i hjelpen.

Ikon Linjeslutt

Pilstil

Supporter oss!