>Optimaliser størrelse

Åpne en verktøylinje som inneholder funksjoner for å optimere rader og kolonner i tabeller.

Ikon Optimaliser størrelse

Beste størrelse

Du kan velge blant de følgende funksjonene:

Supporter oss!