Optimer

Åpne en verktøylinje som inneholder funksjoner for å optimere rader og kolonner i tabeller.

Optimer

Beste størrelse

Du kan velge blant de følgende funksjonene:

Distribute Columns Equally

Justererbredden til de valgte kolonnene, så de tilsvarer den bredeste kolonnen i utvalget. Den totale tabellbredden kan ikke overstige bredden til siden.

Ikon

Distribute Columns Equally

Distribute Rows Evenly

Justerer høyden til de valgte radene, så de tilsvarer den høyeste raden i utvalget.

Ikon

Distribute Rows Evenly

Supporter oss!