Endre forankring

Lar deg bytte mellom ulike måter å forankre et objekt til dokumentet på. Knappen Endre forankring er bare synlig når et objekt, som et bilde eller kontrollfelt, er valgt.

Du kan lese mer om dette under forankring i hjelpen.

Supporter oss!