Kantlinjer

Trykk på knappen Kantlinjer for å åpne verktøylinjen for kantlinjer. Der kan du endre kantlinjene til et ark eller objekt.

Ikon kantlinjer

Kantlinjer

Du finner mer informasjon under Kantlinjer i hjelpen. Du kan også lese om hvordan du formaterer en teksttabell med knappen Kantlinjer.

Supporter oss!