Større avstand

Trykk påØk avstanden til avsnittet over.

Ikon

Større avstand

Du kan tilpasse avstanden enda mer ved å velge Format → Avsnitt → Innrykk og avstand.

Supporter oss!