Uthev

Bruker gjeldende uthevingsfarge på tekstvalg.

For å bruke denne funksjonen …

Klikk på Tegnfremhevingsfarge-ikonet på

Ikon for fargeutheving av tegn

Fargeikon for utheving av tegn


note

For å endre uthevingsfargen, klikk på pilen ved siden av Tegnfremhevingsfarge-ikonet, og klikk deretter på fargen du ønsker.


Bruk utheving

Til et tekstseksjon

  1. Velg teksten du vil markere.

  2. Klikk på Tegnfremhevingsfarge-ikonet på -linjen.

  3. For å skrive etter valget uten å markere, klikk +M.

tip

For å bruke utheving på et enkelt ord, dobbeltklikk på ordet; for en setning bruk trippelklikk, og firedobbelklikk for et avsnitt.


Fjerne framheving

  1. Merk teksten som har framheving.

  2. Formatterings-linjen klikker du på pilen ved siden av Uthevingsfarge for tegn, og klikk deretter Ingen fyll.

Supporter oss!