Øk innrykk

Trykk på knappen Større innrykk for å øke venstreinnrykket på det gjeldende avsnitt eller celleinnhold og sette det til neste tabulatorstopp.

Ikon

Større innrykk

Supporter oss!