Increase Indent

Trykk på knappen Større innrykk for å øke venstreinnrykket på det gjeldende avsnitt eller celleinnhold og sette det til neste tabulatorstopp.

Icon

Større innrykk

Supporter oss!