Minsk innrykkt

Trykk på knappen Minske innrykk for å redusere venstreinnrykket på gjeldende avsnitt eller celleinnhold og sette det til forrige tabulatorstopp.

Ikon

Mindre innrykk

Supporter oss!