Skriftnavn

Velg en skrifttype fra listen, eller skriv inn navnet på en skrift direkte.

Du kan skrive inn flere skrifter, adskilt med semikolon. Dersom den første skriften ikke finnes, prøver LibreOffice de neste skriftene i rekkefølge.

Skriftendringer gjelder for den merkede teksten eller ordet der markøren står. Dersom ingen tekst er merket, gjelder skriften for tekst som blir skrevet inn etterpå.

De siste fem fontene som har blitt brukt vises i toppen av komboboksen.

Ikon

Skriftnavn

Merknadsikon

I LibreOffice ser du de tilgjengelige fontene når en skriver er tilkoblet som en standardskriver på systemet. For å installere en skriver som standardskriver, se operativsystemets dokumentasjon.


Du kan se navnet på skriftene formatert i skriften, dersom du velger Forhåndsvising i skriftlister i LibreOffice- View">Alterantiver

Supporter oss!