Bruk Avsnittsstill

Gir en stil til avsnittet eller et valgt objekt.

For å sette det valgte objektet tilbake til standard avsnittstil, velg Fjern formatering. Velg Flere Stiler for å åpne Stilbehandleren.

Ved å trykka på knappen med nedoverpilen til høyre for et stilnavn får du opp en meny der du kan oppdatere stilen fra det gjeldende utvalget eller å redigere stilen.

Angi Avsnittsstil

Angi avsnittsstil

Supporter oss!