Bruk Avsnittsstill

Gir en stil til avsnittet eller et valgt objekt.

For å tilbakestille de valgte objektene til standard avsnittsstil, velg Slett formatering. Velg Flere stiler for å åpne Stil-pakken i sidefeltet.

Ved å trykka på knappen med nedoverpilen til høyre for et stilnavn får du opp en meny der du kan oppdatere stilen fra det gjeldende utvalget eller å redigere stilen.

note

For et tomt dokument viser rullegardinmenyen et standardutvalg av stiler som brukere kanskje vil begynne med. Etter hvert som dokumentet redigeres og bruker stiler, erstattes standardlisten gradvis av anvendte stiler (som tilsvarer det "Anvendte stiler"-filteret viser i sidefeltets stiler).


Angi Avsnittsstil

Angi avsnittsstil

Supporter oss!