Hjelpelinjer under flytting

Spesifiserer om hjelpelinjer skal vises når et objekt flyttes.

LibreOffice lager stiplede hjelpelinjer som strekker seg utover boksen som inneholder det valgte objektet og som dekker hele arbeidsområdet, og hjelper deg med å plassere objektet.

Ikon hjelpelinjer under flytting

Hjelpelinjer under flytting

Supporter oss!