Fest til rutenettet

Angir om du vil flytte rammer, tegningselementer og kontroller bare mellom gridpunkter. For å endre statusen til snappegrep bare for den gjeldende handlingen, dra et objekt mens du holder nede .

Justerer objekter automatisk etter vertikale og horisontale rutenettlinjer.

For å bruke denne funksjonen …

Fra menylinjen:

Velg Vis - Rutenett og Hjelpelinjer - Fest til Rutenett.

Fra verktøylinjer:

Ikon Fest til rutenett

Fest til rutenett


For å overstyre denne funksjonen, hold nede -tasten når du drar et objekt.

Supporter oss!