Vis Rutenett

Aktiverer eller deaktiverer rutenettet.

For å bruke denne funksjonen …

Fra menylinjen:

Velg Vis - Rutenett og Hjelpelinjer - Vis Rutenett.

Fra verktøylinjer:

Ikon vis rutenett

Vis rutenett


Supporter oss!