Veivisere på/av

Velg om veiviseren skal starte automatisk når det blir satt inn et nytt kontrollelement. Denne innstillingen vil bli gjeldende for alle dokumenter.

For å bruke denne funksjonen …

På verktøylinjen Kontrollelement for skjema klikk

Ikon Veiviser

Veivisere på/av


Det finnes veivisere du kan bruke for å sette inn listebokser, kombinasjonsbokser, tabellelementer og gruppebokser.

Supporter oss!