Åpne i utformingsmodus

pner skjemaer i Designmodus slik at skjemaet kan redigeres.

I utformingsmodus kan du ikke bruke kontrollelementene i skjemaet eller redigere datapostene. Her kan du endre på plasseringen og størrelsen til kontrollelementene, tilpasse andre egenskaper og legge til eller fjerne kontrollelementer.

For å bruke denne funksjonen …

Fra menylinjen:

Velg Skjema - Åpne i designmodus.

Fra grensesnittet med faner:

Velg Skjema - Åpne i designmodus.

Velg Verktøy – Åpne i designmodus.

Fra verktøylinjer:

Ikon Åpne i Designmodus

Åpne i utformingsmodus


Når du er ferdig med å redigere skjemaet, høyreklikker du på «Skjemaer» i skjemastrukturen og fjerner krysset ved Åpne i utformingsmodus. Lagre skjemaet når du er ferdig.

note

Hvis skjemadokumentet er skrivebeskyttet, kan ikke Åpne i utformingsmodus brukes.


Supporter oss!