Veiviser for kombinasjonsboks: Databasefelt

Med kombinasjonsfelt kan du enten lagre verdien av feltet i en database eller vise denne verdien i et skjema.

Brukerverdiene som er skrevet i kombinasjonsfeltet eller valgt i listen kan lagres i den databasetabellen som skjemaet bruker. Legg merke til at det ikke er mulig å lagre verdier i en annen tabell. Dersom verdiene ikke skal lagres i noen database, blir de bare lagret i skjemaet. Dette er nyttig i HTML-skjemaer, der det brukeren skriver inn eller velger skal sendes til en server.

For å bruke denne funksjonen …

Åpne verktøylinjen Kontrollelement for skjema og klikk knappen Kombinasjonsboks. Dra med musa for å lage et felt. Skjemaet må være koblet til en database: veiviseren side 3.


Vil du lagre verdien i et databasefelt?

Det finnes to svar på dette spørsmålet:

Ja, den skal lagres i følgende databasefelt:

Velg om den verdien som brukeren har skrevet inn eller valgt i kombinasjonsboksen skal lagres i et databasefelt. Du kan velge mellom flere databasetabellfelt fra skjemaet.

I Kontrollelement – Egenskaper vises det valgt feltet som en oppføring under Datafelt på fanen Data.

Listefelt

Velg i hvilket datafelt verdien fra kombinasjonsboksen skal lagres.

Nei, jeg vil bare lagre verdien i skjemaet.

Angir at verdien fra denne kombinasjonsboksen ikke skal skrives til databasen, men bare lagres i skjemaet.

Supporter oss!