Veiviser for kombinasjonsboks/listeboks: Feltvalg

Merk datafeltet som er valgt i tabellen på den forrige siden, som har innhold som skal vises i liste- eller kombinasjonsboksen.

For å bruke denne funksjonen …

Åpne verktøylinjen Kontrollelement for skjema, trykk på knappen Kombinasjonsboks eller Listeboks. Dra med musa for å lage et felt. Skjemaet må være tilkoblet en database: Veiviseren side 2.


Tilgjengelige felter

Viser alle tabellfeltene som er valgt på den forrige siden i veiviseren.

Vis felt

Velg feltet med data som skal vises i kombinasjonsboksen eller listeboksen.

Feltnavnet som står her, vises i kontrollens egenskaper som et element i et SQL-uttrykk i feltet Listeinnhold.

Supporter oss!