Veiviser for kombinasjonsboks/listeboks: Tabellutvalg

Bruk listen over tilgjengelige databasetabeller til å velge tabellen med datafeltet med innhold som skal vises i som en listeoppføring.

For å bruke denne funksjonen …

Åpne Formulærkontroller, klikk Komboboks eller Listeboks og dra musa for å lage et felt. Formulæret må være tilkoblet en database: Veiviser - Side 1.


Når det gjelder listebokser vises en tabell som kan lenkes til den gjeldende skjematabellen. Den lenkede tabellen må ha minst ett felt felles med tabellen i det gjeldende skjemaet. På denne måten kan det lages en entydig referanse.

Når det gjelder kombinasjonsbokser, må det finnes et forhold mellom skjematabellen og tabellen som inneholder dataene som skal vises i kombinasjonsboksen.

Tabell

I Tabell-feltet velger du tabellen med datafeltet som har innholdet som skal vises i kontrollfeltet.

Denne tabellen vises i kontrollens egenskaper som et element i et SQL-uttrykk i feltet Listeinnhold.

Supporter oss!