Veiviser for kombinasjonsboks/listeboks

Hvis du setter inn en kombinasjonsboks eller en listeboks i et dokument, startes en veiviser automatisk. I denne veiviseren kan du interaktivt velge hvilken informasjon som skal vises.

For å bruke denne funksjonen …

Åpne verktøylinjen >Kontrollelementer for skjema, trykk på knappen Kombinasjonsboks eller Listeboks. Dra med musa for å lage et felt. Skjemaet må være koblet til en database.


Merknadsikon

Du kan bruke knappen Veivisere på/av til å velge om veiviseren skal starte automatisk.


Veiviserne for kombinasjonsbokser og listebokser skiller seg fra hverandre i det siste steget. Dette skyldes forskjeller mellom kontrollfeltene:

Listebokser

I listebokser velger brukeren én oppføring fra en liste med oppføringer. Disse oppføringene er lagret i en databasetabell, og kan ikke endres ved hjelp av listeboksen.

Som regel vil ikke databasetabellen som inneholder de synlige listeoppføringene, være den samme tabellen som skjemaet er basert på. Listeboksene i skjemaer bruker referanser, slik at referansene til de synlige listeoppføringene ligger i skjematabellen (verditabellen). Hvis brukeren velger en oppføring fra listen og lagrer den, skrives den inn i verditabellen som en referanse. Ved hjelp av referanseverdier kan listebokser vise data fra en tabell som er knyttet til skjematabellen. På denne måten kan veiviseren for listebokser knytte sammen to tabeller i en database, slik at kontrollfeltet kan vise en detaljert liste over et databasefelt som ligger i en annen tabell enn den som skjemaet refererer til.

I de andre tabellene blir det søkt etter det påkrevde feltet ved å brukefeltnavnene (ControlSource), og deretter fylles feltene ut på tilsvarende måte. Hvis feltnavnet ikke finnes, blir listen stående tom. Når listefelter inneholder lenkede kolonner, blir den første kolonnen i den andre tabellen brukt, uten at det vises en spørring først.

Hvis en varetabell for eksempel inneholder navnet på en leverandør, kan listeboksen bruke lenken «Leverandørnummer» til å hente leverandørens navn fra leverandørtabellen. På siden Feltlenker vil veiviseren spørre om alle innstillingene som kreves for denne lenken.

Kombinasjonsbokser

I kombinasjonsbokser kan brukeren velge én oppføring fra en liste med oppføringer eller skrive inn tekst selv. Oppføringene, som vises som en liste brukeren kan velge fra, kan være lagret i en hvilken som helst databasetabell. Oppføringene brukeren velger eller skriver inn, kan være lagret enten bare i skjemaet eller i en database. Hvis de er lagret i en database, skrives de til databasetabellen som skjemaet er basert på.

Kombinasjonsbokser kan vise data fra en hvilken som helst tabell. Det behøves ingen direkte lenke mellom den gjeldende skjematabellen og tabellen med verdier som skal vises i kombinasjonsboksen (listetabellen). Kombinasjonsbokser bruker ikke referanser. Hvis brukeren skriver inn eller velger en verdi og lagrer den, lagres verdien i skjematabellen slik den blir vist. Tabellen Feltlenke vises ikke her, fordi det ikke finnes noen lenke mellom skjematabellen og listetabellen.

I listebokser velger du oppføringer fra en liste som er lagret i listetabellen. I kombinasjonsbokser kan du legge til mer tekst, som kan skrives til den gjeldende databasetabellen for skjemaet (verditabellen). Derfor er Databasefelt den siste siden i veiviseren for kombinasjonsbokser, mens denne siden ikke finnes for listebokser. Her kan du velge om tekst som er skrevet inn skal lagres, og hvor den i så fall skal lagres i verditabellen.

Veiviser for tabellelement / listeboks / kombinasjonsboks: Data

Velg datakilden og tabellen som skjemafeltet svarer til. Hvis du setter inn skjemafeltet i et dokument som allerede er knyttet til en datakilde, vises ikke denne siden.

Veiviser for kombinasjonsboks/listeboks: Tabellutvalg

Bruk listen over tilgjengelige databasetabeller til å velge tabellen med datafeltet med innhold som skal vises i som en listeoppføring.

Veiviser for kombinasjonsboks/listeboks: Feltvalg

Merk datafeltet som er valgt i tabellen på den forrige siden, som har innhold som skal vises i liste- eller kombinasjonsboksen.

Veiviser for listeboks: Feltlenke

Viser hvilke felt som skal brukes til å lenke sammen verditabellen og listetabellen.

Veiviser for kombinasjonsboks: Databasefelt

Med kombinasjonsfelt kan du enten lagre verdien av feltet i en database eller vise denne verdien i et skjema.

Avbryt

Lukker du et dialogvindu ved å trykke Avbryt, vil ingen av endringene bli lagret.

Tilbake

Vis de valgene du gjorde i dialogvinduet i forrige steg. Innstillingene på dette steget blir ikke endret. Denne knappen er bare tilgjengelig fra og med side to.

Neste

Trykk Neste. Da bruker veiviseren gjeldende innstillinger og går videre til neste steg. På det siste steget endres denne knappen til Lag.

Supporter oss!