Veiviser for tabellelement: Feltvalg

Velg feltene som skal vises i tabellkontrollfeltet.

For å bruke denne funksjonen …

Åpne verktøylinjen Kontrollelementer for skjema, trykk på knappen Flere kontrollelementer og så Tabellkontroll. Dra med musa for å lage et felt. Skjemaet må være koblet til en database.


Tilgjengelige felter

>Viser en liste over navnene til databasefeltene i den valgte tabellen eller spørringen. Trykk for å velge et felt eller hold nede «Shift» eller «»-tasten mens du trykker for å velge mer enn ett felt.

>

Trykk for å flytte valgt(e) felt(er) til boksen pilen peker på.

>>

Trykk for å flytte alle feltene til boksen pilen peker på.

<

Trykk for å flytte de valgte feltene til boksen pilen peker på.

<<

Trykk for å flytte alle feltene til boksen pilen peker på.

Utvalgte felt

Viser datafeltene som skal tas med i skjemafeltet.

Supporter oss!