Veiviser for tabellelement / listeboks / kombinasjonsboks: Data

Velg datakilden og tabellen som skjemafeltet svarer til. Hvis du setter inn skjemafeltet i et dokument som allerede er knyttet til en datakilde, vises ikke denne siden.

For å bruke denne funksjonen …

Åpne verktøylinjen Kontrollelement for skjema, trykk på knappen Flere kontrollelementer og så Tabellkontroll. Dra med musa for å lage et felt. Skjemaet kan ikke koblet til til en database.


Datakilde

Velg datakilden som inneholder tabellen som skal brukes.

Tabell

Velg tabellen du vil bruke.

Supporter oss!