Veiviser for tabellelement

Hvis du setter inn en tabellkontroll i et dokument, starter veiviseren for tabellelement automatisk. I denne veiviseren kan du interaktivt velge hvilken informasjon som skal vises i tabellkontrollen.

For å bruke denne funksjonen …

Opna verktøylinjen Kontrollelement for skjema, trykk på knappen Flere kontrollelementer og så Tabellkontroll. Dra med musa for å lage et felt.


Merknadsikon

Du kan bruke knappen Veivisere på/av til å velge om veiviseren skal starte automatisk.


Veiviser for tabellelement / listeboks / kombinasjonsboks: Data

Velg datakilden og tabellen som skjemafeltet svarer til. Hvis du setter inn skjemafeltet i et dokument som allerede er knyttet til en datakilde, vises ikke denne siden.

Veiviser for tabellelement: Feltvalg

Velg feltene som skal vises i tabellkontrollfeltet.

Avbryt

Lukker du et dialogvindu ved å trykke Avbryt, vil ingen av endringene bli lagret.

Tilbake

Vis de valgene du gjorde i dialogvinduet i forrige steg. Innstillingene på dette steget blir ikke endret. Denne knappen er bare tilgjengelig fra og med side to.

Neste

Trykk Neste. Da bruker veiviseren gjeldende innstillinger og går videre til neste steg. På det siste steget endres denne knappen til Lag.

Supporter oss!