HTML-filter og skjema

I HTML-dokumenter kan du bruke alle hendelser knyttet til kontrollelementer og skjemaer. Det er i dag mange hendelser (for eksempel fokushendelser) som ikke er endret. De vil fortsatt kunne importeres og eksporteres til JavaScript som ONFOCUS, ONBLUR, og sÄ videre, og som SDONFOCUS, SDONBLUR, og sÄ videre i LibreOffice Basic.

Alle andre hendelser fÄr generelle navn bygd opp av lyttegrensesnittet og metodenavnet til hendelsen: En hendelse som er registrert som en XListener::metode blir eksportert som

SDEvent-XListener-method = "/* hendelseskode */"

Legg merke til at XListener- og metodekomponentene skiller mellom store og smÄ bokstaver.

Hendelser med kontrollelementer blir hÄndtert av LibreOffice-API-et. Dersom du tilordner en hendelse til et kontrollelement, registrerer et objekt seg internt som en «lytter» til den kontrollhendelsen. For Ä gjÞre dette, mÄ objektet bruke et visst grensesnitt, for eksempel XFocusListener-grensesnittet, slik at det kan reagere pÄ fokushendelser. NÄr hendelsen skjer, starter kontrollelementet en spesiell metode i lyttegrensesnittet nÄr kontrollelementet fÄr fokus. Det internt registrerte objektet starter sÄ JavaScript- eller LibreOffice Basic-koden som er tilordnet hendelsen.

HTML-filteret bruker nÄ nettopp disse lyttegrensesnittene og metodenavnene slik at det kan importere og eksportere hendelser. Du kan registrere fokushendelser gjennom

<INPUT TYPE=text ONFOCUS="/* kode */"

heller enn gjennom registeret

<INPUT TYPE=text SDEvent-XFocusListener-focusGained="/* kode */"

Hendelser kan derfor registreres fritt, inkludert de som ikke stÄr i listene. Du kan velge skriptsprÄk til hendelsene ved Ä skrive den fÞlgende linjen i dokumenthodet:

<META HTTP-EQUIV="content-script-type" CONTENT="...">

Som CONTENT kan du for eksempel velge LibreOffice Basic med «text/x-StarBasic» eller JavaScript med «text/JavaScript». Dersom du ikke skriver inn noe, blir JavaScript valgt.

Ved eksport blir standardskriptsprÄket valgt ut fra den fÞrste modulen som finnes i makrohÄndteringa. Bare ett sprÄk kan brukes til hendelser i hvert dokument.

Supporter oss!