Skjemastruktur

Åpne dialogvinduet for skjemastruktur. Dialogvinduet viser alle skjemaer og underskjemaer i dokumentet sammen med kontrollelementene som hører til.

Når du bruker flere skjemaer, viser skjemastrukturen en oversikt over alle skjemaene. Her finner du også forskjellige funksjoner du kan bruke til å redigere dem.

For å bruke denne funksjonen …

Fra menylinjen:

Velg Skjema - Skjemanavigator.

Fra grensesnittet med faner:

Velg Skjema - Skjemanavigator.

Velg Verktøy - Skjemanavigator.

Fra verktøylinjer:

Ikon Sjemanavigator

Skjemastruktur


Skjemanavigatoren inneholder en liste over alle opprettede (logiske) skjemaer med tilhørende kontrollfelt. Du kan se om et skjema inneholder kontrollfelt med pluss tegnet som vises før oppføringen. Klikk på plusstegnet for å åpne listen over skjemaelementer.

Du kan endre rekkefølgen for de forskjellige kontrollelementene ved å dra og slippe dem i Skjemastruktur. Velg ett eller flere kontrollelementer og dra dem til et annet skjema. Du kan også trykke + X eller velge Klipp ut fra sprettoppmenyen for å flytte et kontrollelement til utklippstavlen og så lime det inn igjen et annet sted med + V eller Lim inn.

Du kan redigere navnet som vises i Skjemastrukturen, ved å klikke på navnet og skrive inn et nytt navn, eller velge «Endre navn» i sprettoppmenyen.

Hvis du velger et kontrollelement i Skjemastrukturen, blir også det tilsvarende elementet i dokumentet valgt.

Hvis du åpner sprettoppmenyen til en valgt oppføring, finner du de følgende funksjonene i Skjemastrukturen:

Ny

Legg til nye elementer i skjemaet. Denne funksjonen er bare tilgjengelig hvis et skjema er valgt i Skjemastruktur..

Skjema

Lager et nytt skjema i dokumentet. Du lager et underskjema ved å legge til et nytt skjema under det overordnede skjemaet.

Skjult kontroll

Lager et skjult kontrollelement i det valgte skjemaet, som ikke vises på skjermen. En skjult kontrollelement gir muligheten til å ta med data som overføres sammen med skjemaet. Dette kan være tilleggsinformasjon eller forklarende tekst som du kan skrive inn under kontrollelementets spesielle egenskaper når du lager skjemaet. Velg oppføringen til det skjulte kontrollelementet i Skjemastruktur, og velg Egenskaper.

Du kan bruke utklippstavlen til å kopiere kontrollelementer i dokumentet. (Trykk + C for å kopiere og + V for å lime inn.) Du kan kopiere skjulte kontrollelement i skjemastrukturen ved å dra og slippe mens du holder nede -tasten.

Dra og slipp for å kopiere kontrollelement i det samme dokumentet eller mellom dokument. Åpne et annet skjemadokument og dra det skjulte kontrollelementet fra Skjemastruktur til Skjemastruktur i måldokumentet. Klikk direkte på et synlig kontrollelement i dokumentet og hold musepekeren en kort tid over elementet slik at en kopi av kontrollelementet blir lagt inn i dra-og-slipp-utklippstavlen. Dra deretter kontrollelementet inn i det andre dokumentet. Hvis du vil kopiere inn i det samme dokumentet, hold nede mens du drar.

Slett

Slett den valgte oppføringen. Dette lar deg slette både enkeltdeler i skjemaer og hele skjemaer med et museklikk.

Tabulatorrekkefølge

Når et skjema er valgt, åpnes dialogvinduet Tabulatorrekkefølge. Der angis indekser for rekkefølgen for fokus når du bruker tabulatortasten til å bytte fokus mellom de forskjellige kontrollelementene.

Endre navn

Endre navn på objektet.

Egenskaper

Åpner dialogvinduet Egenskapene til den valgte oppføringen. Hvis et skjema er valgt, åpnes dialogvinduet Skjemaegenskaper. Hvis et kontrollelement er valgt, åpnes dialogvinduet Egenskaper for kontrollelement.

Åpne i utformingsmodus

pner skjemaer i Designmodus slik at skjemaet kan redigeres.

Supporter oss!