Design Modus

Veksler designmodus på eller av. Denne funksjonen brukes til å bytte raskt mellom Design og brukermodus. Aktiver for å redigere skjemakontrollene, deaktiver for å bruke skjemakontrollene.

For å bruke denne funksjonen …

Fra menylinjen:

Velg Skjema - Designmodus.

Fra grensesnittet med faner:

Velg Skjema - Bytt utformingsmodus.

Velg Verktøy - Bytt utformingsmodus.

Fra verktøylinjer:

Ikon Designmodus

Utformingsmodus på/av


note

Legg merke til funksjonen Åpne i utformingsmodus. Hvis Åpne i utformingsmodus er på, vil dokumentet alltid åpnes i utformingsmodus, uansett hvilken tilstand det er i når det lagres.


Hvis skjemaet er knyttet til en database og du slår av utformingsmodus, blir Skjemalinjen vist nederst i dokumentvinduet. Du kan redigere lenken til databasen i Skjemaegenskapene.

Supporter oss!