Legg til felt

Åpner et vindu der du kan velge et databasefelt du vil legge til i skjemaet eller rapporten.

For å bruke denne funksjonen …

På verktøylinjen Formatering, klikk

Ikon Legg til felt

Legg til felt


Vinduet for feltvalg viser alle databasefeltene i tabellen eller spørringen som er valgt som datakilde under Skjemaegenskaper.

Du kan sette inn et felt i det gjeldende dokumentet ved å dra og slippe. Da blir det satt inn et felt som inneholder en lenke til databasen.

Hvis du legger til feltet i et skjema og slår av Utformingsmodus, kan du se at LibreOffice legger til et navngitt skrivefelt for hvert databasefelt som settes inn.

Supporter oss!