Data

Fanen Data styrer skjemaegenskapene som refererer til databasen som er lenket til skjemaet.

Velger datakilden som skjemaet er basert pÄ, eller velger om brukeren kan redigere dataene. Bortsett fra funksjoner for sortering og filtrering, finner du ogsÄ alle egenskapene som er nÞdvendig for Ä lage et underskjema.

For Ă„ bruke denne funksjonen 


Åpne kontekstmenyen for et valgt skjemaelement - velg Skjemaegenskaper - Data-fanen.

Åpne verktĂžylinjen Skjemadesign, klikk pĂ„ ikonet Skjemaegenskaper - kategorien Data.


Analyser SQL-kommando

Angir om SQL-setningen skal analyseres av LibreOffice. Hvis satt til Ja, kan du klikke pÄ ...-knappen ved siden av Innhold listeboksen. Dette vil Äpne et vindu der du grafisk kan lage en databasespÞrring. NÄr du lukker vinduet, vil SQL-setningen for den opprettede spÞrringen settes inn i Innhold-listeboksen.

Datakilde

Definerer datakilden som skjemaet skal referere til. Hvis du klikker pĂ„ ...-knappen, anroper du Åpne dialogen, der du kan velge en datakilde.

Filter

Angi de nÞdvendige betingelsene for Ä filtrere dataene i skjemaet. Filterspesifikasjonene fÞlger SQL-regler uten Ä bruke WHERE-leddet. Hvis du for eksempel vil vise alle poster med "Mike"-fornavnet, skriv inn i datafeltet: Forename = 'Mike'. Du kan ogsÄ kombinere betingelser: Fornavn = 'Mike' OR Fornavn = 'Peter'. Alle poster som samsvarer med en av disse to betingelsene vil bli vist.

Filterfunksjonen er tilgjengelig i brukermodus via knappene Autofilter og Standardfilter pÄ verktÞylinjen Skjemanavigasjon.

Innhold

Bestemmer innholdet som skal brukes for skjemaet. Innholdet kan vÊre en eksisterende tabell eller en spÞrring (tidligere opprettet i databasen), eller det kan vÊre definert av en SQL-setning. FÞr du skriver inn et innhold, mÄ du definere den nÞyaktige typen i Innholdstype.

Hvis du har valgt enten «Tabell» eller «SpÞrring» som Innholdstype, viser denne listen alle tabellene og spÞrringene som er satt opp i den valgte databasen.

Innholdstype

Angi om datakilden skal vĂŠre en databasetabell eller en spĂžrring, eller om skjemaet skal bli laget ut fra en SQL-setning.

Hvis du velger «Tabell» eller «SpÞrring», vil skjemaet vise til tabellen eller spÞrringen du har valgt under Innhold. Hvis du vil lage en ny spÞrring eller et underskjema, mÄ du velge «SQL-kommando». Du kan da skrive inn uttrykket for SQL-spÞrringen eller underskjemaet direkte i Listeinnhold pÄ fanen «Data» i egenskapene til kontrollelementet.

Legg bare til data

AvgjÞr om skjemaet bare tillater tillegg av nye data (Ja) eller om det ogsÄ tillater andre egenskaper (Nei).

note

Hvis Legg bare til data er sett til «Ja», er det ikke mulig Ä endre eller slette data.


Lenk sammen hovedfeltene

Hvis du oppretter et underskjema, skriver du inn datafeltet til det overordnede skjemaet som er ansvarlig for synkronisering mellom overordnet og underskjema. For Ă„ angi flere verdier, trykk Shift + Enter etter hver inndatalinje.

Underskjemaet er basert pÄ et SQL-spÞrring; mer spesifikt, pÄ en Parameter Query. Hvis et feltnavn er angitt i boksen Link master fields, leses dataene i det feltet i hovedskjemaet til en variabel som du mÄ angi i Link slavefelt . I en passende SQL-setning sammenlignes denne variabelen med tabelldataene som underskjemaet refererer til. Alternativt kan du skrive inn kolonnenavnet i boksen Koblingsmasterfelt.

Studer det fĂžlgende eksemplet:

Databasetabellen som skjemaet er basert pÄ er en kundedatabase («Kunde») der hver kunde har et unikt nummer i datafeltet «KundeID». Ordrene til kundene ligger i en annen tabell. Du vil nÄ se ordrene til hver kunde etter Ä ha skrevet dem inn i skjemaet. Til dette kan du bruke et underskjema. Under Lenk sammen hovedfeltene skriv du inn det datafeltet fra kundedatabasen som identifiserer kunden, altsÄ «KundeID». Under Lenk sammen slavefeltene skriv du inn navnet pÄ en variabel som skal motta data fra «KundeID», for eksempel «x».

Underskjemaet bĂžr vise data fra ordretabellen («Ordre») for hver kunde-ID (KundeID → x). Dette er bare mulig dersom hver ordre er unikt tilordna Ă©n kunde i ordretabellen. Du kan ogsĂ„ bruke et annet felt kalt «KundeID», men for Ă„ hindre at det blir forvekslet med det samme feltet fra hovedskjemaet, kaller vi det «Kundenummer».

NÄ sammenlikner du Kundenummer i «Ordre»-tabellen med KundeID fra «Kunder»-tabellen. Det kan du for eksempel gjÞre ved hjelp av variabelen x og det fÞlgende SQL-uttrykket:

SELECT * FROM Ordre WHERE Kundenummer =: x (Dersom du vil at underskjemaet skal vise alle datene fra ordretabellen.)

eller:

SELECT Element FROM Ordre WHERE Kundenummer =: x (Dersom du vil at underskjemaet fra ordretabellen bare skal vise datene som ligger i feltet «Element».)

SQL-uttrykket kan enten skrives inn i feltet Datakilde eller lages som en parameterspĂžrring du kan bruke til Ă„ lage underskjemaet.

Lenk sammen slavefeltene

Hvis du oppretter et underskjema, skriv inn variabelen der mulige verdier fra det overordnede skjemafeltet kan lagres. Hvis et underskjema er basert pÄ en spÞrring, skriv inn variabelen du definerte i spÞrringen. Hvis du oppretter et skjema ved Ä bruke en SQL-setning angitt i Datakilde-feltet, skriver du inn variabelen du brukte i setningen. Du kan velge hvilket som helst variabelnavn. Hvis du vil angi flere verdier, trykk Shift + Enter.

Dersom du for eksempel har valgt databasefeltet «KundeID» som foreldrefelt under Lenk sammen hovedfeltene, kan du velge navnet pÄ variabelen der verdiene fra «KundeID» skal lagres under Lenk sammen slavefeltene. Dersom du nÄ bruker denne variabelen i et SQL-uttrykk i feltet Datakilde, blir de relevante verdiene vist i underskjemaet.

Navigasjonslinje

Spesifiserer om navigasjonsfunksjonene i den nedre skjemalinjen kan brukes.

Alternativet «Overordnet skjema» brukes til delskjemaer. Hvis du velger dette alternativet for et delskjema, kan du bruke postene i hovedskjemaet til Ä navigere hvis markÞren stÄr i delskjemaet. Et delskjema er lenket til det overordnede skjemaet i et 1:1-forhold, slik at navigering alltid skjer i det overordnede skjemaet.

Sorter

Spesifiserer betingelsene for Ä sortere dataene i skjemaet. Spesifikasjonen av sorteringsbetingelsene fÞlger SQL-regler uten bruk av ORDER BY-klausulen. For eksempel, hvis du vil at alle poster i en database skal sorteres i ett felt i stigende rekkefÞlge og i et annet felt i et synkende felt. rekkefÞlge, skriv inn Fornavn ASC, Navn DESC (forutsatt at Fornavn og Navn er navnene pÄ datafeltene).

Noen av knappene pÄ verktÞylinjen Skjemanavigasjon kan brukes til sortering i brukermodus: Sorter stigende, Sorter synkende, Sorter.

Syklus

Angir hvordan navigeringen skal gjÞres ved hjelp av tabulatortasten. Ved Ä bruke tabulatortasten kan du gÄ videre i skjemaet. Hvis du samtidig trykker pÄ Shift-tasten, vil navigasjonen fÞlge motsatt retning. Hvis du kommer til det siste (eller det fÞrste) feltet og trykker pÄ tabulatortasten igjen, kan det ha ulike effekter. Definer nÞkkelkontrollen med fÞlgende alternativer:

Alternativ

Betydning

Standard

Denne innstillingen lager automatisk en syklus som fÞlger en databaselenke: Hvis skjemaet inneholder en databaselenke, vil tabulatortasten som standard skifte til neste eller forrige post nÄr du gÄr ut av det siste feltet (se «Alle poster»). Hvis skjemaet ikke har noen databaselenke, blir det neste eller forrige skjemaet vist (se «Denne siden»).

Alle poster

Dette alternativet gjelder bare for databaseskjemaer, og brukes til Ä navigere gjennom alle postene. Hvis du gÄr ut av det siste feltet i et skjema med tabulatortasten, endres den gjeldende posten.

Denne posten

Dette alternativet gjelder bare for databaseskjemaer, og brukes til Ä navigere innenfor den gjeldende posten. Hvis du gÄr ut av det siste feltet i et skjema med tabulatortasten, endres den gjeldende posten.

Denne siden

NÄr du gÄr ut av det siste feltet i et skjema, gÄr markÞren til det fÞrste feltet i det neste skjemaet. Dette alternativet er sÊrlig relevant for HTML-skjemaer, fordi dette er standard virkemÄte i HTML-skjemaer.


Tillat endringer

Angir om dataene kan endres.

Tillat slettinger

AvgjĂžr om dataene kan slettes.

Tillat tillegg

Angir om data kan legges til.

Hva er et underskjema?

Skjemaer blir lagd ut fra databasetabeller eller databasespÞrringer. De viser informasjonen pÄ en oversiktlig mÄte, og du kan skrive inn eller endre data i skjemaet.

Hvis du trenger et skjema som kan referere til dataene i en tabell eller spĂžrring og i tillegg kan vise data fra en annen tabell, bĂžr du opprette et underskjema. Dette underskjemaet kan for eksempel vĂŠre en tekstboks som viser dataene til en annen databasetabell.

Et underskjema er en tilleggskomponent i hovedskjemaet. Av og til blir hovedskjemaet kalt «overordnet skjema» eller «foreldreskjema». Du fÄr bruk for underskjemaer sÄ snart du vil ha tilgang til mer enn én tabell i et skjema. Hver ekstra tabell krever et eget underskjema.

NÄr du har laget et skjema, kan du gjÞre det om til et underskjema. Du kan gjÞre dette ved Ä gÄ til utformingsmodus og Äpne Skjemastruktur. Der drar du et skjema (som skal bli et underskjema) over til et annet skjema (som skal bli hovedskjemaet).

De som bruker dokumentet, kan ikke se at skjemaet har underskjemaer. Det eneste brukeren ser, er et dokument der data kan skrives inn eller eksisterende data vises.

Velg hovedfeltet som skal lenkes fra datafeltene i hovedskjemaet. I underskjemaet kan du sette slavefeltet som et felt som skal tilpasses innholdet i hovedfeltet.

NÄr brukeren blar gjennom dataene, viser skjemaet alltid den gjeldende dataposten. Dersom skjemaet inneholder underskjema, blir innholdet i de vist etter en kort forsinkelse pÄ rundt 200 ms. Denne forsinkelsen gjÞr at du raskt kan bla gjennom datapostene i hovedskjemaet. SÄ lenge du blar videre til den neste posten innenfor tidsgrensen, slipper systemet Ä hente og vise fram data fra underskjemaet.

Supporter oss!