Databaseskjemahendelser

Fanesiden Hendelser lar deg tilordne en makro til visse hendelser som oppstår i et databaseskjema.

For å bruke denne funksjonen …

Åpne kontekstmenyen for et valgt skjemaelement - velg kategorien Skjemaegenskaper - Hendelser.

Åpne verktøylinjen Skjemadesign, klikk på ikonet Skjemaegenskaper - kategorien Hendelser.


Når du skal knytte en hendelse til en makro, må du først skrive en makro som inneholder alle kommandoene som skal utføres når hendelsen skjer. Deretter tildeler du denne makroen til hendelsen ved å trykke på ved siden av hendelsen. Dialogvinduet Tildel makro åpnes, slik at du kan velge makroen.

De følgende handlingene kan settes opp hver for seg, slik at du kan knytte dine egne dialogvinduer til handlinger:

  1. Vise en feilmelding,

  2. Bekrefte sletting (for dataposter),

  3. Spørre etter parametre,

  4. Kontrollere inndata når en datapost lagres.

Du kan be om bekreftelse før sletting, for eksempel med spørsmålet «Vil du virkelig slette kunden xyz?», når en datapost slettes.

note

Hendelsene som vises i dialogboksen Hendelser kan ikke redigeres direkte. Du kan fjerne en hendelse fra listen ved å trykke på Del-tasten.


Listen nedenfor viser og beskriver alle hendelsene i et skjema som kan knyttes til en makro:

Bekreft sletting

Bekreft sletting hendelsen skjer så snart data har blitt slettet fra skjemaet. Returner Santfor å tillate sletting av rad, Falsk ellers. For eksempel kan den koblede makroen be om bekreftelse i en dialogboks.

Det oppstod en feil

Feil oppstod hendelsen aktiveres hvis det oppstår en feil ved aksessering av datakilden. Dette gjelder skjemaer, listebokser og kombinasjonsbokser.

Etter endring av post

Etter postendring hendelsen skjer rett etter at gjeldende postpeker er endret.

Etter posthandling

Etter posthandlinghendelsen skjer rett etter at gjeldende post er endret.

Fyllparametere

Fyll parametere hendelsen oppstår når skjemaet som skal lastes har parametere som må fylles ut. For eksempel kan datakilden til skjemaet være følgende SQL-kommando:

SELECT * FROM address WHERE name=:name

Her er :name en parameter som må fylles ut ved lasting. Parameteren fylles automatisk ut fra overordnet skjema hvis mulig. Hvis parameteren ikke kan fylles i, kalles denne hendelsen og en koblet makro kan fylle ut parameteren. Returner Sant når utførelsen av den parametriserte setningen skal fortsette, Falsk ellers.

Før endring av post

Før postendringhendelsen skjer før gjeldende postpeker - SQL-markør - endres. Returner Sant når flytting er tillatt , ellers Falsk.

Før lasting på nytt

Før omlasting hendelsen skjer før skjemaet lastes inn på nytt. Datainnholdet er ennå ikke oppdatert.

Før oppdatering

Hendelsen Før oppdatering inntreffer før kontrollinnholdet endret av brukeren skrives inn i datakilden. Den koblede makroen kan for eksempel forhindre denne handlingen ved å returnere FALSE.

Etter oppdatering

Hendelsen Etter oppdatering oppstår etter at kontrollinnholdet endret av brukeren er skrevet inn i datakilden.

Før tilbakestilling

Hendelsen Før tilbakestilling skjer før et skjema tilbakestilles. Å returnere True godkjenner tilbakestillingen og returnerer False avbryter operasjonen.

Et skjema tilbakestilles hvis ett av disse vilkårene er oppfylt:

  1. Brukeren trykker en knapp (HTML) som er valgt til å være tilbakestillingsknapp.

  2. En ny og tom post opprettes i et skjema som er lenket til en datakilde. Dette kan for eksempel skje hvis brukeren står i den siste posten og trykker Neste post.

Etter tilbakestilling

Hendelsen Etter tilbakestilling skjer etter at et skjema er tilbakestilt.

Før posthandling

Before posthandling hendelsen skjer før gjeldende post eller postsett endres. Returner Sant når endring er tillatt, ellers Falsk. For eksempel kan den koblede makroen be om bekreftelse i en dialogboks.

Før sending

Hendelsen Før innsendinginntreffer før skjemadataene sendes.> Å returnere Santgodkjenner innsendingen, Falsk stopper den.

Før utlasting

Før avlasting hendelsen inntreffer før skjemaet fjernes; det vil si atskilt fra datakilden.

Ved lasting

Hendelsen Ved innlasting skjer rett etter at skjemaet er lastet inn.

Ved lasting på nytt

Ved omlasting hendelsen skjer rett etter at skjemaet er lastet inn på nytt. Datainnholdet er allerede oppdatert.

Ved utlasting

Hendelsen Ved avlasting skjer direkte etter at skjemaet har blitt lastet ut; det vil si atskilt fra datakilden.

hendelser som kan nedlegge veto

tip

Makroer kan avbryte kjøring av hendelser når de returnerer en boolsk verdi: Sant lar utførelsen av hendelsen fortsette og Falsk stopper kjøringen av hendelsen.


Følgende hendelser kan avbrytes ved å returnere Falsk:

Supporter oss!