Hendelser

På fanen Hendelser kan du tilordne makroer til bestemte hendelser som kan forekomme i et skjema.

For å bruke denne funksjonen …

Åpne sprettoppmenyen til et valgt skjemaelement og velg fanen Skjema → Hendelser

Åpne en av verktøylinjene Kontrollelementer for skjemaer eller Skjemautforming, trykk på Kontrollelement og velg fanen Hendelser


Når du skal knytte en hendelse til en makro, må du først skrive en makro som inneholder alle kommandoene som skal utføres når hendelsen skjer. Deretter tildeler du denne makroen til hendelsen ved å trykke på ved siden av hendelsen. Dialogvinduet Tildel makro åpnes, slik at du kan velge makroen.

De følgende handlingene kan settes opp hver for seg, slik at du kan knytte dine egne dialogvinduer til handlinger:

  1. Vise en feilmelding,

  2. Bekrefte sletting (for dataposter),

  3. Spørre etter parametre,

  4. Kontrollere inndata når en datapost lagres.

Du kan be om bekreftelse før sletting, for eksempel med spørsmålet «Vil du virkelig slette kunden xyz?», når en datapost slettes.

Merknadsikon

Hendelsene som vises i dialogvinduet Hendelser kan ikke endres direkte. Du kan slette en hendelse fra lista ved å trykke på Delete.


Lista nedenfor viser og beskriver alle hendelsene i et skjema som kan knyttes til en makro:

Bekreft sletting

The Confirm deletion event occurs as soon as data has been deleted from the form. For example, the linked macro can request confirmation in a dialog.

Det oppstod en feil

The Error occurred event is activated if an error occurs when accessing the data source. This applies to forms, list boxes and combo boxes.

Etter endring av post

The After record change event occurs directly after the current record pointer has been changed.

Etter posthandling

The After record action event occurs directly after the current record has been changed.

Fyllparametere

The Fill parameters event occurs when the form to be loaded has parameters that must be filled out. For example, the data source of the form can be the following SQL command:

SELECT * FROM address WHERE name=:name

Her er :navn en parameter som må fylles ut ved innlasting. Parameteren fylles automatisk ut fra foreldreskjemaet hvis det er mulig. Hvis parameteren ikke kan fylles ut, blir denne hendelsen kalt, slik at en lenket makro kan fylle ut parameteren.

Før endring av post

The Before record change event occurs before the current record pointer is changed. For example, the linked macro can prevent this action by returning "FALSE".

Før lasting på nytt

The Before reloading event occurs before the form is reloaded. The data content has not yet been refreshed.

Før oppdatering

The Before update event occurs before the control content changed by the user is written into the data source. The linked macro can, for example, prevent this action by returning "FALSE".

Etter oppdatering

The After update event occurs after the control content changed by the user has been written into the data source.

Før tilbakestilling

The Prior to reset event occurs before a form is reset. The linked macro can, for example, prevent this action by returning "FALSE".

Et skjema tilbakestilles hvis ett av disse vilkårene er oppfylt:

  1. Brukeren trykker en knapp (HTML) som er valgt til å være tilbakestillingsknapp.

  2. En ny og tom post opprettes i et skjema som er lenket til en datakilde. Dette kan for eksempel skje hvis brukeren står i den siste posten og trykker Neste post.

Etter tilbakestilling

The After resetting event occurs after a form has been reset.

Før posthandling

The Before record action event occurs before the current record is changed. For example, the linked macro can request confirmation in a dialog.

Før sending

The Before submitting event occurs before the form data is sent.

Før utlasting

The Before unloading event occurs before the form is unloaded; that is, separated from its data source.

Ved lasting

The When loading event occurs directly after the form has been loaded.

Ved lasting på nytt

The When reloading event occurs directly after the form has been reloaded. The data content has already been refreshed.

Ved utlasting

The When unloading event occurs directly after the form has been unloaded; that is, separated from its data source.

Supporter oss!