Generelt

For Ă„ bruke denne funksjonen 


Åpne kontekstmenyen for et valgt skjemaelement - velg kategorien Skjemaegenskaper - Generelt.

Åpne verktĂžylinjen Skjemadesign, klikk pĂ„ ikonet Skjemaegenskaper - kategorien Generelt.


Et skjema er et tekstdokument eller regneark med ulike kontrollelement. Dersom du lager et skjema til en nettside, vil brukeren kunne skrive inn data som skal sendes over Internett. Datene fra kontrollelementene i skjemaet blir sendt til en tjener og behandlet der.

Navn

Sett navn pÄ skjemaet. Dette navnet blir brukt til Ä identifisere skjemaet i Skjemastrukturen.

Lenke (URL)

Velg hvilken nettadresse dataene i det fullfĂžrte skjemaet skal sendes til.

Ramme

Velg hvilken mÄlramme den innlastede nettadressen skal Äpnes i.

Hvis du klikker i feltet, kan du velge hvilken ramme det neste dokumentet skal Ă„pnes i. De fĂžlgende alternativene finnes:

Alternativ

Betydning

_blank

Det neste dokumentet blir Ă„pnet i en ny, tom ramme.

_parent

Det neste dokumentet blir Ă„pnet i en foreldreramme. Hvis ingen foreldrerammer finnes, blir dokumentet Ă„pnet i den samme rammen.

_self

Det neste dokumentet blir Ă„pnet i den samme rammen.

_top

Det neste dokumentet blir Äpnet i et vindu pÄ toppnivÄ, altsÄ i rammen som er pÄ hÞyeste nivÄ i hierarkiet. Hvis rammen allerede er pÄ toppnivÄ, blir dokumentet Äpnet i den samme rammen.


SendemÄte

Angi overfĂžringsmetoden for den ferdige informasjonen i skjemaet.

Med «Get»-metoden, blir datene i hvert kontrollelement sendt som miljĂžvariabler. De blir lagt til nettadressen slik:«?Kontroll1=Innhold1&Kontroll2=Innhold2& ». Denne tegnstrengen blir analysert av et program pĂ„ tjeneren til mottakeren.

Med «Post»-metoden blir det opprettet et dokument ut fra innholdet i skjemaet som blir send til den valgte nettadressen.

Sendingskoding

Velg kodingstypen for dataoverfĂžringa.

DataoverfĂžring av informasjon fra kontrollelement

NÄr et skjema blir sendt, blir alle kontrollelementene som finnes i LibreOffice, undersÞkt. Navnet pÄ kontrollelementet og verdien, hvis det har noen verdi, blir overfÞrt.

De ulike kontrollelementene sender ulike verdier. Tekstfelt sender alt det synlige innholdet, mens listebokser sender de valgte oppfĂžringene. Avkryssingsbokser og alternativfelt sender de referanseverdiene som hĂžrer til, dersom feltene er valgt.

MÄten informasjonen blir sendt pÄ, er avhengig av hvilken sendemÄte («Get» eller «Post») og koding («URL» eller «Flerdelt») som er valgt. Hvis for eksempel «Get» og «URL» er valgt, er det verdipar av typen <Name>=<Value> som blir sendt.

I tillegg til de kontrollelementene som finnes i HTML, har LibreOffice ogsÄ en del andre kontrollelement. Legg merke til at for felt med spesifikke tallformat blir ikke de synlige verdiene overfÞrte, men heller faste standardformat. Den fÞlgende tabellen viser hvordan datene i de LibreOffice-spesifikke kontrollelementene blir overfÞrt:

Kontrollelement

Verdipar

Tallfelt, valutafelt

Et desimalskille blir alltid vist som punktum.

Datofelt

Datoformatet blir sendt i et fast format (MM-DD-ÅÅÅÅ), uansett hvilke lokale innstillinger brukeren har valgt.

Klokkeslettfelt

Tidsformatet blir sendt i et fast format (TT:MM:SS), uansett hvilke lokale innstillinger brukeren har valgt.

MĂžnsterfelt

Verdiene i mĂžnsterfelt blir sendt som tekstfelt, det vil si at verdien som vises i skjemaet, blir sendt.

Tabellkontroll

Fra tabellelementet blir enkeltkolonnene alltid sendt. Navnet pÄ kontrollelementet, navnet pÄ kolonnen og verdien til kolonnen blir sendt. NÄr «Get»-metoden blir brukt med «URL»-koding, skjer sendinga pÄ formen <Name of the table control>.<Name of the column> =<Value>for eksempel med en verdi avhengig av kolonnen.


Supporter oss!