Skjemaegenskaper

Åpne et dialogvinduet der du kan velge blant annet datakilde og hendelser for hele skjemaet.

For å bruke denne funksjonen …

Fra menylinjen:

Velg Skjema - Skjemaegenskaper.

Fra kontekstmenyen:

Velg Skjemaegenskaper.

Fra grensesnittet med faner:

Velg Skjema - Skjemaegenskaper.

Velg Verktøy - Skjemaegenskaper.

Fra verktøylinjer:

Ikon Skjemaegenskaper

Skjemaegenskaper


Det går an å skrive inn flere linjer tekst i noen av kombinasjonsboksene i egenskapene. Dette gjelder alle felt der SQL-uttrykk kan skrives, i tillegg til tekstbokser og etiketter. Du kan åpne disse feltene og skrive inn tekst i listen. De følgende hurtigtastene kan brukes:

Taster

Effekt

+ Pil ned:

Åpner kombinasjonsboksen.

+ Pil opp:

Lukker kombinasjonsboksen.

Shift + Enter

Setter inn en ny linje.

Pil opp

Plasserer markøren på linjen ovenfor.

Pil ned

Plasserer markøren på linjen nedenfor.

Trykk på Enter.

Fullfører innskrivinga i feltet og plasserer markøren i neste felt.


Du kan åpne og lukke listen ved å klikke med musa på pilen til høyre for feltet, akkurat som for listebokser og kombinasjonsbokser. Her er det slik at du bare kan skrive i den åpne listen eller i tekstfeltet på toppen. De egenskapene som forventer lister, er et unntak, for eksempel Listeoppføringer eller Listeboks og Kombinasjonsboks. I disse kan du bare redigere oppføringene når feltet er åpent.

Generelt

Data

Fanen Data styrer skjemaegenskapene som refererer til databasen som er lenket til skjemaet.

Databaseskjemahendelser

Fanesiden Hendelser lar deg tilordne en makro til visse hendelser som oppstår i et databaseskjema.

Supporter oss!