Hendelser

På fanen Hendelser kan du knytte makroer til hendelser som skjer med kontrollelementene i et skjema.

Når hendelsen skjer, blir de lenkede makroene oppkalt. For å tildele makroer til en hendelse trykk...knappenTildel til hendelse dialogen åpnes.

For å bruke denne funksjonen …

Åpne kontekstmenyen for et valgt skjemaelement - velg kategorien Kontrollegenskaper - Hendelser.

Åpne verktøylinjen Skjemadesign, klikk på ikonet Kontrollegenskaper - kategorien Hendelser.


De forskjellige kontrollelementene har forskjellige hendelser. Det er bare hendelsene som er tilgjengelig for det valgte kontrollelementet og sammenhengen det står i, som vises på fanen Hendelser.
Følgende hendelser finnes:

Godta handling

Denne hendelsen finner sted før en handling utløses ved å klikke på kontrollen. Hvis du for eksempel klikker på en "Send"-knapp, starter en sendehandling; Imidlertid startes selve "send"-prosessen bare når Ved oppstart-hendelsen inntreffer. Hendelsen Godkjenn handling lar deg avbryte prosessen. Hvis den tilknyttede metoden sender FALSK tilbake, vil Ved oppstart ikke bli utført.

Utfør handling

Hendelsen Utfør handling skjer når en handling startes. Hvis du for eksempel har en "Send"-knapp i skjemaet, representerer sendeprosessen handlingen som skal igangsettes.

Endret

Endret-hendelsen finner sted når kontrollen mister fokuset og innholdet i kontrollen har endret seg siden den mistet fokus.

Tekst endret

Hendelsen Tekst endret finner sted hvis du skriver inn eller endrer en tekst i et inndatafelt.

Elementstatus endret

Hendelsen Gjenstandstatus endret finner sted hvis statusen til kontrollfeltet har endret seg, for eksempel fra avmerket til umerket.

Når den får fokus

Hendelsen Når fokus mottas finner sted hvis et kontrollfelt mottar fokus.

Når den mister fokus

Når man mister fokushendelsen skjer hvis et kontrollfelt mister fokus.

Ved tastetrykk

Tast trykkhendelsen skjer når brukeren trykker på en hvilken som helst tast mens kontrollen har fokus. Denne hendelsen kan være knyttet til en makro for å sjekke oppføringer.

Etter tastetrykk

Hendelsen Nøkkel frigitt oppstår når brukeren slipper en tast mens kontrollen har fokus.

Mus innenfor

Mus innenfor-hendelsen finner sted hvis musen er inne i kontrollfeltet.

Musebevegelse mens en tast er trykket

Hendelsen Mus flyttet mens tasten trykkes finner sted når musen dras mens en tast holdes nede. Et eksempel er når, under dra-og-slipp , en ekstra tast bestemmer modusen (flytt eller kopier).

Musebevegelse

Hendelsen Mus flyttet oppstår hvis musen beveger seg over kontrollen.

Museknapp trykket inn

Hendelsen Museknapp trykket oppstår hvis museknappen trykkes ned mens musepekeren er på kontrollen.

Merknadsikon

Noter at denne hendelsen også brukes for å varsle om en sprettoppmeny på kontrollen.


Museknapp sluppet

Hendelsen Museknappen sluppet skjer hvis museknappen slippes mens musepekeren er på kontrollen.

Mus utenfor

Mus utenfor-hendelsen finner sted når musen er utenfor kontrollfeltet.

Før oppdatering

Hendelsen Før oppdatering inntreffer før kontrollinnholdet endret av brukeren skrives inn i datakilden. Den koblede makroen kan for eksempel forhindre denne handlingen ved å returnere FALSE.

Etter oppdatering

Hendelsen Etter oppdatering oppstår etter at kontrollinnholdet endret av brukeren er skrevet inn i datakilden.

Før tilbakestilling

Hendelsen Før tilbakestilling skjer før et skjema tilbakestilles. Å returnere True godkjenner tilbakestillingen og returnerer False avbryter operasjonen.

Et skjema tilbakestilles hvis ett av disse vilkårene er oppfylt:

  1. Brukeren trykker en knapp (HTML) som er valgt til å være tilbakestillingsknapp.

  2. En ny og tom post opprettes i et skjema som er lenket til en datakilde. Dette kan for eksempel skje hvis brukeren står i den siste posten og trykker Neste post.

Etter tilbakestilling

Hendelsen Etter tilbakestilling skjer etter at et skjema er tilbakestilt.

Supporter oss!