Hendelser

På fanen Hendelser kan du knytte makroer til hendelser som skjer med kontrollelementene i et skjema.

Når hendelsen skjer, blir de lenkede makroene oppkalt. For å tildele makroer til en hendelse trykk...knappenTildel til hendelse dialogen åpnes.

For å bruke denne funksjonen …

Open context menu of a selected form element - choose Control Properties - Events tab.

Open Form Design toolbar, click Control Properties icon - Events tab.


De forskjellige kontrollelementene har forskjellige hendelser. Det er bare hendelsene som er tilgjengelig for det valgte kontrollelementet og sammenhengen det står i, som vises på fanen Hendelser.
Følgende hendelser finnes:

Godta handling

This event takes place before an action is triggered by clicking the control. For example, clicking a "Submit" button initiates a send action; however, the actual "send" process is started only when the When initiating event occurs. The Approve action event allows you to kill the process. If the linked method sends back FALSE, When initiating will not be executed.

Utfør handling

The Execute action event occurs when an action is started. For example, if you have a "Submit" button in your form, the send process represents the action to be initiated.

Endret

The Changed event takes place when the control loses the focus and the content of the control has changed since it lost the focus.

Tekst endret

The Text modified event takes place if you enter or modify a text in an input field.

Elementstatus endret

The Item status changed event takes place if the status of the control field has changed.

Når den får fokus

The When receiving focus event takes place if a control field receives the focus.

Når den mister fokus

The When losing focus event takes place if a control field loses the focus.

Ved tastetrykk

The Key pressed event occurs when the user presses any key while the control has the focus. This event may be linked to a macro for checking entries.

Etter tastetrykk

The Key released event occurs when the user releases any key while the control has the focus.

Mus innenfor

The Mouse inside event takes place if the mouse is inside the control field.

Musebevegelse mens en tast er trykket

The Mouse moved while key pressed event takes place when the mouse is dragged while a key is pressed. An example is when, during drag-and-drop, an additional key determines the mode (move or copy).

Musebevegelse

The Mouse moved event occurs if the mouse moves over the control.

Museknapp trykket inn

The Mouse button pressed event occurs if the mouse button is pressed while the mouse pointer is on the control.

Merknadsikon

Noter at denne hendelsen også brukes for å varsle om en sprettoppmeny på kontrollen.


Museknapp sluppet

The Mouse button released event occurs if the mouse button is released while the mouse pointer is on the control.

Mus utenfor

The Mouse outside event takes place when the mouse is outside the control field.

Før oppdatering

The Before update event occurs before the control content changed by the user is written into the data source. The linked macro can, for example, prevent this action by returning FALSE.

Etter oppdatering

The After update event occurs after the control content changed by the user has been written into the data source.

Før tilbakestilling

The Prior to reset event occurs before a form is reset. Returning True approves the reset, returning False cancels the operation.

Et skjema tilbakestilles hvis ett av disse vilkårene er oppfylt:

  1. Brukeren trykker en knapp (HTML) som er valgt til å være tilbakestillingsknapp.

  2. En ny og tom post opprettes i et skjema som er lenket til en datakilde. Dette kan for eksempel skje hvis brukeren står i den siste posten og trykker Neste post.

Etter tilbakestilling

The After resetting event occurs after a form has been reset.

Supporter oss!