Generelt

PÄ fanen Generelt finner du generelle egenskaper for et kontrollelement i skjemaet. Hver type kontrollelement har sine egenskaper, altsÄ er ikke alle de fÞlgende egenskapene tilgjengelig for alle kontrollementer.

For Ă„ bruke denne funksjonen 


Åpne kontekstmenyen for et valgt skjemaelement - velg kategorien Kontrollegenskaper - Generelt.

Åpne verktĂžylinjen Skjemadesign, klikk pĂ„ Kontroll-ikonet - kategorien Generelt.


note

Hvis du eksporterer skjemadokumentet til HTML, blir standardverdiene til kontrollelementene eksportert, ikke verdiene som er skrevet inn. Standardverdiene er valgt, avhengig av typen kontrollelement. Tekstfelt har for eksempel Standardverdi, avkryssingsbokser og alternativfelt har Standardstatus, mens listebokser har Standardvalg.


Anker

Angir hvor kontrollelementet blir forankra.

Antall linjer

For kombinasjonsbokser med "Dropdown" -egenskapen kan du angi hvor mange linjer skal vises i rullegardinlisten. Med kontrollfelt som ikke har alternativet rullegardin , vil linjens display bli spesifisert av stÞrrelsen pÄ kontrollfeltet og skriftstÞrrelsen.

Autoutfylling

Autofyll -funksjonen viser en liste over tidligere oppfĂžringer etter at du har begynt Ă„ skrive en oppfĂžring.

Bakgrunnsfarge

En bakgrunnsfarge er tilgjengelig for de fleste kontrollfeltene. Hvis du klikker pÄ Bakgrunnsfarge, Äpnes en liste som lar deg velge mellom forskjellige farger. Alternativet "Standard" bruker systeminnstillingen. Hvis Þnsket farge ikke er oppfÞrt, klikk ...-knappen for Ä definere en farge i Farge dialogen.

Bilde

En bildeknapp har egenskapen "Grafikk". Egenskapen "Grafikk" spesifiserer grafikkens sti og filnavn som du vil ha vist pÄ knappen. Hvis du velger grafikkfilen med ...-knappen, vil stien og filnavnet automatisk inkluderes i tekstboksen.

Bredde

Angir kolonnebredden i tabellkontrollfeltet i enhetene som er angitt i modulene LibreOffice. Hvis du vil, kan du skrive inn en verdi etterfulgt av en gyldig mÄleenhet, for eksempel 2 cm .

Bredde

Angir bredden pÄ kontrollelementet.

Bryter

Velg om en trykknapp skal fungere som bryter. Hvis du velger «Ja», kan du skifte mellom tilstandene «valgt» og «ikke valgt» ved Ä trykke pÄ knappen eller mellomromstasten mens knappen har fokus. En knapp som er «valgt» blir vist som inntrykt.

Datoformat

Med datofelt kan du bestemme formatet for datoavlesningen.

note

Alle formatfelt (dato, tid, valuta, tall) blir automatisk formaterte nÄr du gÄr ut av de, uansett hvordan du har skrevet inn verdien.


Desimalpresisjon

Med numeriske og valutafelt kan du bestemme antall sifre som vises til hĂžyre for desimaltegnet.

Etikett

Egenskapen "Etikett" angir etiketten til kontrollfeltet som vises i skjemaet. Denne egenskapen avgjĂžr den synlige etiketten eller kolonneoverskriften til datafeltet i tabellkontrollskjemaer.

NÄr du oppretter et nytt kontrollelement, blir beskrivelsen som er valgt pÄ forhÄnd i egenskapen Navn, som standard brukt som etikett for kontrollelementet. Etiketten bestÄr av navnet pÄ kontrollelementet og et heltall (for eksempel «Kommandoknapp1»). Du kan bruke >Tittel-egenskapen til Ä legge til en annen beskrivelse av kontrollelementet, slik at etiketten viser hvilken funksjon kontrollelementet har. Du bÞr endre denne oppfÞringen slik at kontrollelementet gis et navn som er lett forstÄellg for brukeren.

For Ă„ lage en flerellinjers tittel, Ă„pner du kombinasjonsfeltet ved Ă„ bruk pil-knappen. Du kan sette inn et linjeskift ved Ă„ trykke Shift+ + Enter.

note

Tittel-egenskapen brukes bare som etikett for et skjemaelement som brukeren ser i grensesnittet. Hvis du arbeider med makroer, mÄ du huske at det alltid henvises til kontrollelement gjennom egenskapen Navn.


Etikettfelt

Angir kilden for etiketten til kontrollen. Teksten i etikettfeltet vil bli brukt i stedet for navnet pÄ et databasefelt. For eksempel i dialogboksen Filternavigator , SÞk og som et kolonnenavn i tabellvisningen.

Du kan velge en bokstav i etiketten som snarveistast, slik at brukeren kan gÄ til kontrollelementet ved Ä bruke tastaturet. Sett inn en tilde (~) fÞr bokstaven som skal vÊre snarveistast.

Bare teksten til grupperamma kan brukes som etikettfelt nÄr radioknapper brukes. Denne teksten brukes pÄ alle radioknappene i den samme gruppen.

Hvis du trykker pÄ 
 ved siden av tekstfeltet, fÄr du opp dialogvinduet for Valg av etikettfelt. Velg en etikett fra listen.

Merk av i boksen Ingen tildeling for Ă„ fjerne koblinga mellom et kontrollelement og det tildelte etikettfeltet.

Filtrering/sortering

Angir om Ă„ vise eller skjule filtrerings- og sorteringselementene i en valgt kontroll for Navigering. Filtrering og sortering av elementer er som fĂžlger: Sorter stigende, Sorter synkende, Sorter, Automatisk filter, Standardfilter, Bruk filter, Tilbakestill filter/sortering.

Flervalg

Lar deg velge mer enn ett element i en listeboks.

Formatering

Angir formatkoden for kontrollen. Klikk ...-knappen for Ă„ velge formatkoden.

Forsinkelse

Spesifiserer forsinkelsen i millisekunder mellom gjentatte hendelser. En gjentakende hendelse oppstÄr nÄr du klikker pÄ en pilknapp eller bakgrunnen til en rullefelt, eller en av postnavigasjonsknappene pÄ en navigasjonslinje, og du holder museknappen inne for en stund. Du kan angi en verdi etterfulgt av en gyldig tidsenhet, for eksempel 2 s eller 500 ms .

Gjenta

Angir om handlingen til en kontroll, for eksempel en spin -knapp, gjentas nÄr du klikker pÄ kontrollen og holder museknappen nede.

Handling

Du kan bruke navigasjonshandlinger til Ă„ designe dine egne database navigasjonsknapper.

Den fĂžlgende tabellen beskriver de handlingene du kan tilordne til knapper.

Handling

Beskrivelse

Ingen

Ingen handling skjer.

Send skjema

Sender dataene som er skrevet inn i andre kontrollfelt i skjemaet, til adressen som er valgt under Skjemaegenskaper i angitt URL.

Skriv inn adressen i skjemaegenskapen «URL» nÄr du eksporterer til en PDF-fil.

Nullstill skjema

Nullstiller innstillingene i andre kontrollfelt til standardverdiene. Standardstatus, Standardutvalg, Standardverdi.

Åpne dokument/nettside

Åpner adressa som er valgt under URL. Du kan bruke Ramme til Ă„ velge mĂ„lramme.

FĂžrste post

Flytter skjemaet til den fĂžrste dataposten.

Forrige post

Flytter skjemaet til den forrige dataposten.

Neste post

Flytter skjemaet til den neste dataposten.

Siste post

Flytter skjemaet til den siste dataposten.

Lagre post

Lagrer dataposten hvis det er nĂždvendig.

Angre innskriving

Angrer endringene i dataposten.

Ny post

Flytter skjemaet til innsettingsraden.

Slett post

Sletter dataposten.

Oppdater skjema

Leser inn igjen den sist lagrede versjonen av skjemaet.


Handling ved post

Velg om handlingselementet skal skjules eller vises pÄ et valgt kontrollelement pÄ navigasjonslinjen. Dette er handlingselementene: lagret post, angre, ny post, slett post og oppdater.

Hjelpeadresse

Spesifiserer en batchetikett i URL-staving som refererer til et hjelpedokument og som kan anropes ved hjelp av kontrollfeltet. Hjelpen for kontrollfelthjelpen kan Äpnes hvis fokus er plassert pÄ kontrollfeltet og brukeren trykker F1.

Hjelpetekst

Gir muligheten til Ä skrive inn en hjelpetekst som vil vises som et tips pÄ kontrollen. Tipset viser teksten i brukermodus nÄr musen beveges over kontrollen.

PĂ„ URL-knapper blir hjelpeteksten vist som et utvidet tips i stedet for adressen som er skrevet under UR.

Hjelpetekst

I hvert kontrollfelt kan du angi tilleggsinformasjon eller en beskrivende tekst for kontrollfeltet. Denne egenskapen hjelper programmereren med Ă„ lagre tilleggsinformasjon som kan brukes i programkoden. Dette feltet kan brukes for eksempel for variabler eller andre evalueringsparametere.

HĂžyde

Angir hÞyden pÄ kontrollelementet.

HĂžyeste dato

Setter en dato som ikke kan overskrides av en annen verdi introdusert av brukeren.

HĂžyeste rulleverdi

Angir maksimalverdien for en rullefeltkontroll.

HĂžyeste tid

Angir en tid som ikke kan overskrides av en annen verdi introdusert av brukeren.

HĂžyeste verdi

For numeriske og valutafelt kan du bestemme den maksimale verdien som brukeren kan angi.

IkonstĂžrrelse

Spesifiserer om ikonene i en valgt navigasjonslinje skal vÊre smÄ eller store.

Justering / bildejustering

Justeringsalternativene er venstrejustert, hĂžyrejustert og sentrert. Disse alternativene er tilgjengelige for fĂžlgende elementer:

  1. Tittel pÄ etikettfelt.

  2. Innholdet i tekstfelt

  3. Innhold av tabellfelt i kolonnene i et tabellelement

  4. Bilde eller tekst som blir brukt pÄ knapper

    note

    For knapper er justeringa kalt Bildejustering.


Kantfarge

Angir kantfargen for kontroller som har "Kant"-egenskapen satt til "flat".

Kantlinje

Med kontrollfelt som har en ramme kan du bestemme kantlinjevisningen pÄ skjemaet ved Ä bruke egenskapen "Kantlinje". Du kan velge mellom alternativene "Uten ramme", "3D-utseende" eller "Flat".

Lenke (URL)

Skriv inn URL-adressen for et Åpent dokument eller en nettside emph>-skriv inn i URL-boksen. Adressen Ă„pnes nĂ„r du klikker pĂ„ knappen.

NĂ„r du fĂžrer musepekeren over knappen i brukermodus, vises nettadressa som et utvidet tips hvis ingen annen hjelpetekst er skrevet inn.

ListeoppfĂžringer

VÊr oppmerksom pÄ tipsene med henvisning til tastaturkontrollene.

I kombinasjonsboksen Standardvalg velger du oppfÞringene som skal vÊre forhÄndsvalgt i listen.

note

Legg merke til at disse listeoppfÞringene bare blir tatt med i skjemaet hvis «Verdiliste» er valgt under Innholdstype pÄ fanen Data.


Hvis du ikke vil at listeoppfÞringene skal skrives til databasen eller sendes til mottakeren av skjemaet, men heller at de skal ha andre verdier som ikke vises i skjemaet, kan du lage en verdiliste der oppfÞringene er tilordnede verdier. Verdilisten settes opp pÄ fanen Data. Velg «Verdiliste» under Type listeinnhold og legg inn verdiene som skal tilordnes de synlige listeoppfÞringene, under Listeinnhold. RekkefÞlgen i verdilisten er viktig for at verdiene skal tilsvare riktig oppfÞring.

note

I HTML-dokumenter vil listeoppfÞringer fra fanen Generelt tilsvare HTML-taggen <OPTION>. Verdiene i verdilisten under Listeinnhold pÄ fanen Data tilsvarer taggen <OPTION VALUE=
>.


Liten endring

Skriv inn hvilken verdi som skal legges til eller trekkes fra nÄr brukeren trykker pÄ pilknappen pÄ rullefeltet.

Minste dato

Bestemmer den tidligste datoen som en bruker kan angi.

Minste rulleverdi

Angir minimumsverdien for en rullefeltkontroll.

Minste tid

Bestemmer minimumstiden som en bruker kan angi.

Minste verdi

For numeriske og valutafelter kan du angi en minimumsverdi for Ă„ forhindre at brukeren oppgir en mindre verdi. .

Musehjulrulling

Stiller inn om verdier endres mens brukeren ruller musehjulet. «Aldri»: Ingen endringa av verdien. NÄr fokusert: (standard), vil verdien endres nÄr kontrollelementet har fokuset og hjulet peker pÄ kontrollelementet og blir rulla. «Alltid»: Verdien endres nÄr musehjulet peker pÄ kontrollelementet og blir rulla, uavhengig av hvilken kontroll som har fokus.

Navigasjonslinje

Angir om navigasjonslinjen skal vises pÄ den nedre kanten av tabellkontrollen.

Navigering

Angir om Ă„ vise eller skjule navigasjonselementene i en valgt kontroll for Navigasjon. Navigasjonselementene er fĂžlgende: FĂžrste post, Forrige post, Neste post, siste post.

Navn

Hvert kontrollfelt og hvert skjema har en "Navn"-egenskap som det kan identifiseres gjennom. Navnet vil vises i Skjema Navigator og, ved Ă„ bruke navnet, kontrollfeltet kan refereres til fra en makro. Standardinnstillingene angir allerede et navn som er konstruert fra og bruke feltets etikett og nummer.

note

SÞrg for at navnene pÄ kontrollelementene er unike hvis du arbeider med makroer.


Navnet blir ogsÄ brukt til Ä gruppere sammen ulike kontrollelementer som hÞrer sammen funksjonelt, slik som radioknapper. For Ä gjÞre dette, gir du det samme navnet til alle medlemmene i gruppen. NÄr de har likt navn, hÞrer de til samme gruppe. Grupperte kontrollelementer kan vises i en Grupperingsboks.

Nedtrekk

Et kontrollfelt med rullegardinegenskapen har en ekstra pilknapp som Ă„pner listen av de eksisterende skjemaoppfĂžringene per museklikk. Under Linjeantall kan du angi hvor mange linjer (eller rader) som skal vises i nedtrekksstatusen. Kombinasjonsfelt kan ha rullegardinegenskap.

Kombinasjonsbokser som er satt inn som kolonner i et tabellelement, er i utgangspunktet alltid stilt inn som nedtrekkslister.

Passordtegn

Hvis brukeren skriver inn et passord, kan du bestemme tegnene som skal vises i stedet for tegnene som er skrevet inn av brukeren. Under Passordtegn skriver du inn ASCII-koden til Ăžnsket tegn. Du kan bruke verdiene fra 0 til 255.

tip

Du finner tegnene og ASCII-kodene som hþrer til dem, i dialogvinduet Spesialtegn (Sett inn → Spesialtegn).


Plassering

Angir om Ă„ vise eller skjule posisjonselementene i en valgt kontroll for Navigasjon. Plasseringselementene er fĂžlgende: Postetikett, Postposisjon, Posttellings-wtikett, Posttelling.

PosisjonX

Angir X-posisjonen for kontrollelementet, relativt til ankeret.

PosisjonY

Angir Y-posisjonen for kontrollelementet, relativt til ankeret.

Postmerke

Angir om den fĂžrste kolonnen skal vises med radetiketter, der gjeldende post er markert med en pil.

Prefikssymbol

AvgjĂžr om valutasymbolet skal vises fĂžr eller etter tallet ved bruk av valutafelt. Standardinnstillingen er at valutasymboler ikke har prefiks.

PĂ„

hvis et kontrollfelt har egenskapen "Aktivert" ( Ja ), kan skjemabrukeren bruke kontrollfeltet. Ellers hvis( Nei ) er det deaktivert og utgrÄet.

RadhĂžyde

I tabellkontroller angir du en verdi for radhÞyden. Hvis du vil, kan du angi en verdi etterfulgt av gyldig mÄleenhet, for eksempel 2 cm.

Ramme

Du kan ogsĂ„ angi mĂ„lrammen for Ă„ vise en URL som du Ă„pner nĂ„r du klikker pĂ„ en knapp som er tilordnet handlingen "Åpne dokument eller webside".

Hvis du klikker i feltet, kan du velge hvilken ramme det neste dokumentet skal Ă„pnes i. De fĂžlgende alternativene finnes:

Alternativ

Betydning

_blank

Det neste dokumentet blir Ă„pnet i en ny, tom ramme.

_parent

Det neste dokumentet blir Ă„pnet i en foreldreramme. Hvis ingen foreldrerammer finnes, blir dokumentet Ă„pnet i den samme rammen.

_self

Det neste dokumentet blir Ă„pnet i den samme rammen.

_top

Det neste dokumentet blir Äpnet i et vindu pÄ toppnivÄ, altsÄ i rammen som er pÄ hÞyeste nivÄ i hierarkiet. Hvis rammen allerede er pÄ toppnivÄ, blir dokumentet Äpnet i den samme rammen.


note

Ramme-egenskapen blir brukt for HTML-skjemaer, ikke databaseskjemaer.


Rediger maske

Ved Ă„ angi tegnkoden i mĂžnsterfelt kan du bestemme hva brukeren kan skrive inn i mĂžnsterfeltet.

Redigeringsmasken avgjÞr hva det er mulig Ä skrive inn. Hvis brukeren skriver inn tegn som ikke svarer til redigeringsmasken, forkastes verdien sÄ snart brukeren gÄr ut av feltet. Du kan lage tegnmasken av de fÞlgende tegnene:

Tegn

Betydning

L

En tekstkonstant. Denne posisjonen kan ikke endres. Tegnet blir vist i den tilsvarende posisjonen i Tegnmasken.

a

Bokstavene a-z og A-Z kan skrives inn. Store bokstaver blir ikke gjort om til smÄ.

A

Bokstavene A-Z kan skrives inn. Hvis en liten bokstav blir skrevet inn, blir den gjort om til en stor.

c

Bokstavene a-z og A-Z og 0-9kan skrives inn. Store bokstaver blir ikke gjort om til smÄ.

C

Tegna A-Z og 0-9 kan skrives inn. Hvis en liten bokstav blir skrevet inn, blir den gjort om til en stor.

N

Bare tallene 0-9 kan skrives inn.

x

Alle utskrivbare tegn kan skrives inn.

X

Alle utskrivbare tegn kan skrives inn. Hvis en liten bokstav blir skrevet inn, blir den automatisk gjort om til en stor.


Redigeringsmasken «NNLNNLLLLL» passer til tegnmasken «__.__.2000». Da kan brukeren bare skrive inn fire siffer i datofeltet.

Retning

Velg om et rullefelt eller en tallboks skal plasseres horisontalt eller vertikalt.

Rullefelt

Legger til rullefelttypen du angir i en tekstboks.

Rulleknapp

Numeriske felt, valutafelt, dato og klokkeslettfelt kan innfĂžres som spinnknapper i skjemaet.

Skalering

Endre stÞrrelsen pÄ bildet for Ä passe stÞrrelsen pÄ kontrollen.

Skjul utvalg

Angir om et tekstvalg pÄ en kontroll forblir valgt nÄr fokus ikke lenger er pÄ en kontroll. Hvis du setter Skjul utvalg til "Nei", vil valgt tekst forblir valgt nÄr fokus ikke lenger er pÄ kontrollen som inneholder teksten.

Skrifttype

For kontrollfelt som har synlig tekst eller titler, velg visningsfonten du vil bruke. For Ä Äpne Font-dialogen, klikk pÄ ... knapp. Den valgte fonten brukes i kontrollfeltnavn og for Ä vise data i tabellkontrollfeltet.

Skrivebeskyttet

Egenskapen "Skrivebeskyttet" kan tilordnes alle kontroller der brukeren kan skrive inn tekst. Hvis du tilordner skrivebeskyttet egenskap til et bildefelt som bruker grafikk fra en database, vil ikke brukeren kunne sette inn ny grafikk i databasen.

Standard rulleverdi

Angi standardverdien for rullefeltet.

Standarddato

Velg standarddato.

Standardknapp

Egenskapen "Standardknapp" spesifiserer at den tilsvarende knappen vil bli benyttet nÄr du trykker pÄ Retur-tasten. Hvis du Äpner dialogen eller skjemaet og ikke gjÞr det, og ikke utfÞrer ytterligere handlinger, er knappen med denne egenskapen standardknappen.

note

Denne egenskapen bĂžr tilordnes til bare Ă©n knapp i dokumentet.


NÄr du bruker skjemaer i nettsider, kan du finne denne egenskapen i sÞkemasker. Dette er redigeringsmasker med et tekstfelt og en SendemÄte-knapp. SÞkeordet skrives inn i tekstfeltet, og sÞket starter nÄr du trykker pÄ knappen. Hvis knappen er valgt som standardknapp, er det nok Ä trykke «Enter» nÄr du har skrevet inn sÞkeordet.

Standardstatus

Angir om et alternativ eller en avmerkingsboks er valgt som standard.

NÄr det gjelder knapper av tilbakestillingstypen, kan du velge status for kontrollelementet nÄr en bruker slÄr pÄ tilbakestillingsknappen.

I grupperte valgfelt angis standardinnstillingen for gruppen med egenskapen Standardstatus.

Standardtekst

Velg standardtekst for et tekstfelt eller en kombinasjonsboks.

Standardtid

Velg standardtid.

Standardvalg

Angir hvilken listeboksoppfĂžring som skal merkes som standardoppfĂžring.

For knapper av tilbakestillingstypen vil Standardvalg definere status for listeboksen hvis en bruker aktiverer tilbakestillingsknappen.

NÄr en listeboks inneholder en verdiliste, kan du trykke pÄ 
 knappen for Ä Äpne dialogvinduet Standardvalg.

I dialogvinduet Standardvalg velger du hvilke oppfÞringer som skal vÊre valgt nÄr skjemaet som inneholder listeboksen, Äpnes.

Standardverdi

Angi standardverdien for kontrollfeltet. For eksempel vil standardverdien legges inn nÄr et skjema Äpnes.

NÄr det gjelder knapper av tilbakestillingstypen, angir oppfÞringen Standardverdi status for kontrollelementet nÄr en bruker slÄr pÄ tilbakestillingsknappen.

Stil

Spesifiserer om avmerkingsbokser og alternativknapper skal vises i et 3D-utseende (standard) eller et flatt utseende.

Stor endring

Velg verdien som skal legges til eller trekkes fra nÄr brukeren trykker ved siden av rullelinjen i rullefeltet.

Strengt format

Du kan fÄ en formatkontroll med kontrollfelt som godtar formatert innhold (dato, klokkeslett og sÄ videre). Hvis funksjonen for strengt format er aktivert ( Ja ), godtas bare de tillatte tegnene. I et datofelt er det for eksempel bare tall eller datoavgrensere blir akseptert; alle alfabetoppfÞringer skrevet med tastaturet blir ignorert.

StĂžrste tekstlengde

For tekst og kombinasjonsbokser kan du definere maksimalt antall tegn som brukeren kan skrive inn. Hvis denne kontrollfeltegenskapen er ubestemt, vil standardinnstillingen vĂŠre null.

Hvis kontrollelementet er knyttet til en database og tekstlengden skal bestemmes ut fra feltet i databasen, mÄ du ikke velge noen tekstlengde her. Innstillingene kan bare plukkes opp fra databasen hvis denne egenskapen ikke er pÄ (tilstand «Ikke definert»).

Symbolfarge

Velg farge pÄ symboler pÄ kontrollelementer, for eksempel pilene pÄ rullefelt.

Synlig

Bestemmer og kontrollelementet vil vĂŠre synlig i lysbildeframvisningen. I utformingsmodus vil kontrollelementet alltid vĂŠre synlig.

Merk at hvis denne egenskapen er satt til «Ja» (standardvalget, betyr nÞdvendigvis ikke dette at kontrollelementet vil vises pÄ skjermen. Flere begrensninger blir brukt nÄr et kontrollelements effektive synlighet beregnes. For eksempel, nÄr et kontrollelement plassert i en skjult seksjon i Writer, vil dette aldri vises fÞr seksjonen blir synlig.

Hvis denne egenskapen er satt til «Nei», will kontrollelementet alltid vÊre skjult i lysbildeframvisningen.

Eldre versjoner av OpenOffice.org fÞr 3.1 vil overse denne egenskapen i stillhet nÄr den leser dokumenter som bruker denne.

Synlig stĂžrrelse

Velg stÞrrelsen pÄ bjelken i rullefeltet mÄlt i «verdienheter». For eksempel vil en verdi pÄ («HÞyeste rulleverdi» minus «Minste rulleverdi») / 2 gi en bjelke som fyller halve rullefeltet.

Hvis 0 er valgt, vil bjelken vĂŠre like bred som den er hĂžy.

Ta fokus ved klikk

Her kan du velge om trykknappen skal fÄ fokus nÄr noen trykker pÄ den.

Tabulator

Egenskapen "Tabstopp" bestemmer om et kontrollfelt kan velges med Tab-tasten. FĂžlgende alternativer er tilgjengelige:

Nei

NĂ„r du bruker Tabulatoren, mister kontrollen fokus.

Ja

Kontrollelementet kan velges med tabulatortasten.


TabulatorrekkefĂžlge

Egenskapen "Tab-rekkefÞlge" bestemmer rekkefÞlgen som kontrollene fokuseres i i skjemaet nÄr du trykker pÄ Tab-tasten. I et skjema som inneholder mer enn én kontroll, flyttes fokuset til neste kontroll nÄr du trykker pÄ Tab-tasten. Du kan angi rekkefÞlgen fokuset endres i med en indeks under "Tab-rekkefÞlge".

note

TabulatorrekkefÞlge kan ikke tilpasses for Skjulte kontrollelementer. Hvis du vil, kan du velge denne egenskapen for bildeknapper og bildefelt, slik at ogsÄ disse kan velges med tabulatortasten.


NÄr du lager et skjema, blir en indeks automatisk tilordnet de kontrollfeltene som blir lagt til i skjemaet. Hvert nye kontrollfelt fÄr en indeks som er 1 hÞyere. Hvis du endrer pÄ én indeks, blir indeksene til de andre kontrollelementene oppdatert automatisk. Elementer som ikke kan fokuseres (Tabulator = Nei), fÄr ogsÄ en verdi. Disse kontrollelementene hopper tabulatortasten likevel over.

Du kan ogsÄ lett velge indekser til de ulike kontrollelementene i dialogvinduet TabulatorrekkefÞlge.

Tegnmaske

Med maskerte felt kan du spesifisere en bokstavmaske. En bokstavmaske inneholder startverdiene til et skjema, og er alltid synlig etter nedlasting av et skjema. Ved Ă„ bruke en tegnkode for Rediger-masken kan du bestemme oppfĂžringene som brukeren kan skrive inn i det maskerte feltet.

note

Tegnmasken bĂžr alltid vĂŠre like lang som redigeringsmasken. Hvis den ikke er det, blir redigeringsmasken enten kuttet ned eller fylt opp med mellomrom til den er like lang som tegnmasken.


Tekstbryting

Viser tekst over mer enn Ă©n linje. Lar deg bruke linjeskift i et skrivefelt, slik at du kan skrive inn flere linjer med tekst. Du kan legge inn linjeskift manuelt med Enter.

Tekstlinjene slutter med

For tekstfelt kan du velge hva slags linjesluttkode som skal brukes nÄr du skriver inn tekst i en databasekolonne.

Teksttype

Lar deg ta med linjeskift og formatering i kontrollfelter, for eksempel i tekstbokser og etiketter. Du kan legge inn linjeskift manuelt med Enter-tasten. Velg «Flere linjer med formatering» for Ä skrive inn formatert tekst.

warning

Hvis du velger teksttypen «Flere linjer med formatering», kan du ikke knytte kontrollelementet til et databasefelt.


note

Dette kontrollelementet heter «Skrivefelt med flere linjer» for tekstkolonner inne i tabellelementer.


Tidsformat

Du kan definere Ăžnsket format for tidsvisningen.

TrenivÄ

Angir om en avmerkingsboks ogsÄ kan representere NULL -verdier for en koblet database bortsett fra SANT og FALSK -verdiene. Denne funksjonen er bare tilgjengelig hvis databasen godtar tre tilstander: SANT , FALSK og NULL .

note

Egenskapen «tristatus» er kun definert for databaseskjema, ikke for HTML-skjema.


Tusenskille

Med numeriske og valutafelt kan du bestemme om tusenskilletegn brukes.

Utskriftbar

Angir om du vil at kontrollfeltet skal vises i et dokuments utskrift.

Valutasymbol

I et valutafelt kan du forhÄndsdefinere valutasymbolet ved Ä skrive inn tegnet eller strengen i egenskapen "Valutasymbol".

Verdi

I en skjult kontroll, under Verdi, kan du skrive inn dataene som er arvet av den skjulte kontrollen. Disse dataene vil bli overfĂžrt ved innsending av skjemaet.

Verdisteg

Du kan forhÄndsinnstille verdiintervallene for numeriske og valutaspinnknapper. Bruk opp- og ned-pilene pÄ spinnknappen for Ä Þke eller redusere verdien.

Øk/senk verdien

Velg intervallet som skal legges til eller trekkes fra hver gang kontrollelementet for tallbokser blir slÄtt pÄ

Supporter oss!