Generelt

PÄ fanen Generelt finner du generelle egenskaper for et kontrollelement i skjemaet. Hver type kontrollelement har sine egenskaper, altsÄ er ikke alle de fÞlgende egenskapene tilgjengelig for alle kontrollementer.

For Ă„ bruke denne funksjonen 


Open context menu of a selected form element - choose Control Properties - General tab.

Open Form Design toolbar, click Control icon - General tab.


Merknadsikon

Hvis du eksporterer skjemadokumentet til HTML, blir standardverdiene til kontrollelementene eksportert, ikke verdiene som er skrevet inn. Standardverdiene er valgt, avhengig av typen kontrollelement. Tekstfelt har for eksempel Standardverdi, avkryssingsbokser og alternativfelt har Standardstatus, mens listebokser har Standardvalg.


Anker

Angir hvor kontrollelementet blir forankra.

Antall linjer

For combo boxes with the "Dropdown" property, you can specify how many lines should be displayed in the dropdown list. With control fields which do not have the Dropdown option, the line's display will be specified by the size of the control field and the font size.

Autoutfylling

The AutoFill function displays a list of previous entries after you start to type an entry.

Bakgrunnsfarge

A background color is available for most control fields. If you click on Background color, a list will open which enables you to select among various colors. The "Standard" option adopts the system setting. If the desired color is not listed, click the ... button to define a color in the Color dialog.

Bilde

An image button has a "Graphics" property. The "Graphics" property specifies the graphic's path and file name that you want to have displayed on the button. If you select the graphic file with the ... button, the path and file name will be automatically included in the text box.

Bredde

Sets the column width in the table control field in the units that are specified in the LibreOffice module options. If you want, you can enter a value followed by a valid measurement unit, for example, 2 cm.

Bredde

Angir bredden pÄ kontrollelementet.

Bryter

Velg om en trykknapp skal fungere som bryter. Hvis du velger «Ja», kan du skifte mellom tilstandene «valgt» og «ikke valgt» ved Ä trykke pÄ knappen eller mellomromstasten mens knappen har fokus. En knapp som er «valgt» blir vist som inntrykt.

Datoformat

With date fields you can determine the format for the date readout.

Merknadsikon

Alle formatfelt (dato, tid, valuta, tall) blir automatisk formaterte nÄr du gÄr ut av de, uansett hvordan du har skrevet inn verdien.


Desimalpresisjon

With numerical and currency fields you can determine the number of digits displayed to the right of the decimal point.

Etikett

The "Label" property sets the label of the control field that is displayed in the form. This property determines the visible label or the column header of the data field in table control forms.

NÄr du oppretter et nytt kontrollelement, blir beskrivelsen som er valgt pÄ forhÄnd i egenskapen Navn, som standard brukt som etikett for kontrollelementet. Etiketten bestÄr av navnet pÄ kontrollelementet og et heltall (for eksempel «Kommandoknapp1»). Du kan bruke >Tittel-egenskapen til Ä legge til en annen beskrivelse av kontrollelementet, slik at etiketten viser hvilken funksjon kontrollelementet har. Du bÞr endre denne oppfÞringen slik at kontrollelementet gis et navn som er lett forstÄellg for brukeren.

For Ă„ lage en flerellinjers tittel, Ă„pner du kombinasjonsfeltet ved Ă„ bruk pil-knappen. Du kan sette inn et linjeskift ved Ă„ trykke Shift+ + Enter.

Merknadsikon

Tittel-egenskapen brukes bare som etikett for et skjemaelement som brukeren ser i grensesnittet. Hvis du arbeider med makroer, mÄ du huske at det alltid henvises til kontrollelement gjennom egenskapen Navn.


Etikettfelt

Specifies the source for the label of the control. The text of the label field will be used instead of the name of a database field. For example, in the Filter Navigator, Search dialog, and as a column name in the table view.

Du kan velge en bokstav i etiketten som snarveistast, slik at brukeren kan gÄ til kontrollelementet ved Ä bruke tastaturet. Sett inn en tilde (~) fÞr bokstaven som skal vÊre snarveistast.

Bare teksten til grupperamma kan brukes som etikettfelt nÄr radioknapper brukes. Denne teksten brukes pÄ alle radioknappene i den samme gruppen.

Hvis du trykker pÄ 
 ved siden av tekstfeltet, fÄr du opp dialogvinduet for Valg av etikettfelt. Velg en etikett fra lista.

Merk av i boksen Ingen tildeling for Ă„ fjerne koblinga mellom et kontrollelement og det tildelte etikettfeltet.

Filtrering/sortering

Specifies to show or hide the filtering and sorting items in a selected Navigation bar control. Filtering and sorting items are the following: Sort ascending, Sort descending, Sort, Automatic filter, Default filter, Apply filter, Reset filter/sort.

Flervalg

Allows you to select more than one item in a list box.

Formatering

Specifies the format code for the control. Click the ... button to select the format code.

Forsinkelse

Specifies the delay in milliseconds between repeating events. A repeating event occurs when you click an arrow button or the background of a scrollbar, or one of the record navigation buttons of a Navigation bar, and you keep the mouse button pressed for some time. You can enter a value followed by a valid time unit, for example, 2 s or 500 ms.

Gjenta

Specifies if the action of a control such as a spin button repeats when you click the control and hold the mouse button down.

Handling

You can use navigation actions to design your own database navigation buttons.

Den fĂžlgende tabellen beskriver de handlingene du kan tilordne til knapper.

Handling

Beskrivelse

Ingen

Ingen handling skjer.

Send skjema

Sender dataene som er skrevet inn i andre kontrollfelt i skjemaet, til adressen som er valgt under Skjemaegenskaper i angitt URL.

Skriv inn adressen i skjemaegenskapen «URL» nÄr du eksporterer til en PDF-fil.

Nullstill skjema

Nullstiller innstillingene i andre kontrollfelt til standardverdiene. Standardstatus, Standardutvalg, Standardverdi.

Åpne dokument/nettside

Åpner adressa som er valgt under URL. Du kan bruke Ramme til Ă„ velge mĂ„lramme.

FĂžrste post

Flytter skjemaet til den fĂžrste dataposten.

Forrige post

Flytter skjemaet til den forrige dataposten.

Neste post

Flytter skjemaet til den neste dataposten.

Siste post

Flytter skjemaet til den siste dataposten.

Lagre post

Lagrer dataposten hvis det er nĂždvendig.

Angre innskriving

Angrer endringene i dataposten.

Ny post

Flytter skjemaet til innsettingsraden.

Slett post

Sletter dataposten.

Oppdater skjema

Leser inn igjen den sist lagrede versjonen av skjemaet.


Handling ved post

Velg om handlingselementet skal skjules eller vises pÄ et valgt kontrollelement pÄ navigasjonslinjen. Dette er handlingselementene: lagret post, angre, ny post, slett post og oppdater.

Hjelpeadresse

Specifies a batch label in URL spelling which refers to a help document and which can be called with the help of the control field. The help for the control field help can be opened if the focus is positioned on the control field and the user presses F1.

Hjelpetekst

Provides the option of entering a help text that will be displayed as a tip on the control. The tip shows the text in user mode when the mouse is moved over the control.

PĂ„ URL-knapper blir hjelpeteksten vist som et utvidet tips i stedet for adressen som er skrevet under UR.

Hjelpetekst

In each control field you can specify additional information or a descriptive text for the control field. This property helps the programmer to save additional information that can be used in the program code. This field can be used, for example, for variables or other evaluation parameters.

HĂžyde

Angir hÞyden pÄ kontrollelementet.

HĂžyeste dato

Determines a date which can not be exceeded by another value introduced by the user.

HĂžyeste rulleverdi

Specify the maximum value of a scrollbar control.

HĂžyeste tid

Determines a time which can not be exceeded by another value introduced by the user.

HĂžyeste verdi

For numerical and currency fields, you can determine the maximum value that the user can enter.

IkonstĂžrrelse

Specifies whether the icons in a selected Navigation bar should be small or large.

Justering / bildejustering

The alignment options are left-aligned, right-aligned, and centered. These options are available for the following elements:

  1. Tittel pÄ etikettfelt.

  2. Innholdet i tekstfelt

  3. Innhold av tabellfelt i kolonnene i et tabellelement

  4. Bilde eller tekst som blir brukt pÄ knapper

    Merknadsikon

    For knapper er justeringa kalt Bildejustering.


Kantfarge

Specifies the border color for controls that have the "Border" property set to "flat".

Kantlinje

With control fields that have a frame, you can determine the border display on the form using the "Border" property. You can select among the "Without frame", "3-D look" or "Flat" options.

Lenke (URL)

Enter the URL address for a Open document or web page button type in the URL box. The address opens when you click the button.

NĂ„r du fĂžrer musepekeren over knappen i brukermodus, vises nettadressa som et utvidet tips hvis ingen annen hjelpetekst er skrevet inn.

ListeoppfĂžringer

Please note the tips referring to the keyboard controls.

I kombinasjonsboksen Standardvalg velger du oppfÞringene som skal vÊre forhÄndsvalgt i lista.

Merknadsikon

Legg merke til at disse listeoppfÞringene bare blir tatt med i skjemaet hvis «Verdiliste» er valgt under Innholdstype pÄ fanen Data.


Hvis du ikke vil at listeoppfÞringene skal skrives til databasen eller sendes til mottakeren av skjemaet, men heller at de skal ha andre verdier som ikke vises i skjemaet, kan du lage en verdiliste der oppfÞringene er tilordna verdier. Verdilista settes opp pÄ fanen Data. Velg «Verdiliste» under Type listeinnhold og legg inn verdiene som skal tilordnes de synlige listeoppfÞringene, under Listeinnhold. RekkefÞlgen i verdilista er viktig for at verdiene skal tilsvare riktig oppfÞring.

Merknadsikon

I HTML-dokumenter vil listeoppfÞringer fra fanen Generelt tilsvare HTML-taggen <OPTION>. Verdiene i verdilista under Listeinnhold pÄ fanen Data tilsvarer taggen <OPTION VALUE=
>.


Liten endring

Skriv inn hvilken verdi som skal legges til eller trekkes fra nÄr brukeren trykker pÄ pilknappen pÄ rullefeltet.

Minste dato

Determines the earliest date that a user can enter.

Minste rulleverdi

Specify the minimum value of a scrollbar control.

Minste tid

Determines the minimum time that a user can enter.

Minste verdi

For numerical and currency fields you can determine a minimum value to prevent the user from entering a smaller value.

Musehjulrulling

Stiller inn om verdier endres mens brukeren ruller musehjulet. «Aldri»: Ingen endringa av verdien. NÄr fokusert: (standard), vil verdien endres nÄr kontrollelementet har fokuset og hjulet peker pÄ kontrollelementet og blir rulla. «Alltid»: Verdien endres nÄr musehjulet peker pÄ kontrollelementet og blir rulla, uavhengig av hvilken kontroll som har fokus.

Navigasjonslinje

Specifies whether to display the Navigation bar on the lower border of the table control.

Navigering

Specifies to show or hide the navigation items in a selected Navigation bar control. Navigation items are the following: First record, Previous record, Next record, Last record.

Navn

Each control field and each form has a "Name" property through which it can be identified. The name will appear in the Form Navigator and, using the name, the control field can be referred to from a macro. The default settings already specify a name which is constructed from using the field's label and number.

Merknadsikon

SÞrg for at navnene pÄ kontrollelementene er unike hvis du arbeider med makroer.


Navnet blir ogsÄ brukt til Ä gruppere sammen ulike kontrollelementer som hÞrer sammen funksjonelt, slik som radioknapper. For Ä gjÞre dette, gir du det samme navnet til alle medlemmene i gruppen. NÄr de har likt navn, hÞrer de til samme gruppe. Grupperte kontrollelementer kan vises i en Grupperingsboks.

Nedtrekk

A control field with the dropdown property has an additional arrow button which opens the list of the existing form entries per mouse click. Under Line count, you can specify how many lines (or rows) should be displayed in the dropdown state. Combination fields can have the dropdown property.

Kombinasjonsbokser som er satt inn som kolonner i et tabellelement, er i utgangspunktet alltid stilt inn som nedtrekkslister.

Passordtegn

If the user enters a password, you can determine the characters that will be displayed instead of the characters typed by the user. Under Password character, enter the ASCII code of the desired character. You can use the values from 0 to 255.

Tipsikon

Du finner tegnene og ASCII-kodene som hþrer til dem, i dialogvinduet Spesialtegn (Sett inn → Spesialtegn).


Plassering

Specifies to show or hide the positioning items in a selected Navigation bar control. Positioning items are the following: Record label, Record position, Record count label, Record count.

PosisjonX

Angir X-posisjonen for kontrollelementet, relativt til ankeret.

PosisjonY

Angir Y-posisjonen for kontrollelementet, relativt til ankeret.

Postmerke

Specifies whether the first column is displayed with row labels, in which the current record is marked by an arrow.

Prefikssymbol

Determines if the currency symbol is displayed before or after the number when using currency fields. The default setting is currency symbols are not prefixed.

PĂ„

If a control field has the property "Enabled" (Yes), the form user can use the control field. Otherwise (No), it is disabled and greyed out.

RadhĂžyde

In table controls, enter a value for the row height. If you want, you can enter a value followed by valid measurement unit, for example, 2 cm.

Ramme

You can also specify the target frame to display a URL that you open when you click a button that has been assigned to the "Open document or web page" action.

Hvis du klikker i feltet, kan du velge hvilken ramme det neste dokumentet skal Ă„pnes i. De fĂžlgende alternativene finnes:

Alternativ

Betydning

_blank

Det neste dokumentet blir Ă„pnet i en ny, tom ramme.

_parent

Det neste dokumentet blir Ă„pnet i en foreldreramme. Hvis ingen foreldrerammer finnes, blir dokumentet Ă„pnet i den samme rammen.

_self

Det neste dokumentet blir Ă„pnet i den samme rammen.

_top

Det neste dokumentet blir Äpnet i et vindu pÄ toppnivÄ, altsÄ i rammen som er pÄ hÞyeste nivÄ i hierarkiet. Hvis rammen allerede er pÄ toppnivÄ, blir dokumentet Äpnet i den samme rammen.


Merknadsikon

Ramme-egenskapen blir brukt for HTML-skjemaer, ikke databaseskjemaer.


Redigeringsmaske

By specifying the character code in pattern fields, you can determine what the user can enter in the pattern field.

Redigeringsmaska avgjÞr hva det er mulig Ä skrive inn. Hvis brukeren skriver inn tegn som ikke svarer til redigeringsmaska, forkastes verdien sÄ snart brukeren gÄr ut av feltet. Du kan lage tegnmaska av de fÞlgende tegna:

Tegn

Betydning

L

En tekstkonstant. Denne posisjonen kan ikke endres. Tegnet blir vist i den tilsvarende posisjonen i Tegnmasken.

a

Bokstavene a-z og A-Z kan skrives inn. Store bokstaver blir ikke gjort om til smÄ.

A

Bokstavene A-Z kan skrives inn. Hvis en liten bokstav blir skrevet inn, blir den gjort om til en stor.

c

Bokstavene a-z og A-Z og 0-9kan skrives inn. Store bokstaver blir ikke gjort om til smÄ.

C

Tegna A-Z og 0-9 kan skrives inn. Hvis en liten bokstav blir skrevet inn, blir den gjort om til en stor.

N

Bare tallene 0-9 kan skrives inn.

x

Alle utskrivbare tegn kan skrives inn.

X

Alle utskrivbare tegn kan skrives inn. Hvis en liten bokstav blir skrevet inn, blir den automatisk gjort om til en stor.


Redigeringsmaska «NNLNNLLLLL» passer til tegnmaska «__.__.2000». Da kan brukeren bare skrive inn fire siffer i datoen.

Retning

Velg om et rullefelt eller en tallboks skal plasseres vannrett eller loddrett.

Rullefelt

Adds the scrollbar type that you specify to a text box.

Rulleknapp

Numerical fields, currency fields, date and time fields can be introduced as spin buttons in the form.

Skalering

Resizes the image to fit the size of the control.

Skjul utvalg

Specifies whether a text selection on a control remains selected when the focus is no longer on a control. If you set Hide selection to "No", the selected text remains selected when the focus is no longer on the control that contains the text.

Skrifttype

For control fields which have visible text or titles, select the display font that you want to use. To open the Font dialog, click the ... button. The selected font is used in control fields names and to display data in table control fields.

Skrivebeskyttet

The "Read-only" property can be assigned to all controls in which the user can enter text. If you assign the read-only property to an image field which uses graphics from a database, the user will not be able to insert new graphics into the database.

Standard rulleverdi

Sets the default value for the scrollbar.

Standarddato

Velg standarddato.

Standardknapp

The "Default button" property specifies that the corresponding button will be operated when you press the Return key. If you open the dialog or form and do not carry out any further action, the button with this property is the default button.

Merknadsikon

Denne egenskapen bĂžr tilordnes til bare Ă©n knapp i dokumentet.


NÄr du bruker skjemaer i nettsider, kan du finne denne egenskapen i sÞkemasker. Dette er redigeringsmasker med et tekstfelt og en SendemÄte-knapp. SÞkeordet skrives inn i tekstfeltet, og sÞket starter nÄr du trykker pÄ knappen. Hvis knappen er valgt som standardknapp, er det nok Ä trykke «Enter» nÄr du har skrevet inn sÞkeordet.

Standardstatus

Specifies whether an option or a check box is selected by default.

NÄr det gjelder knapper av tilbakestillingstypen, kan du velge status for kontrollelementet nÄr en bruker slÄr pÄ tilbakestillingsknappen.

I grupperte valgfelt angis standardinnstillingen for gruppen med egenskapen Standardstatus.

Standardtekst

Velg standardtekst for et tekstfelt eller en kombinasjonsboks.

Standardtid

Velg standardtid.

Standardvalg

Specifies the list box entry to mark as the default entry.

For knapper av tilbakestillingstypen vil Standardvalg definere status for listeboksen hvis en bruker aktiverer tilbakestillingsknappen.

NÄr en listeboks inneholder en verdiliste, kan du trykke pÄ 
 knappen for Ä Äpne dialogvinduet Standardvalg.

I dialogvinduet Standardvalg velger du hvilke oppfÞringer som skal vÊre valgt nÄr skjemaet som inneholder listeboksen, Äpnes.

Standardverdi

Sets the default value for the control field. For example, the default value will be entered when a form is opened.

NÄr det gjelder knapper av tilbakestillingstypen, angir oppfÞringen Standardverdi status for kontrollelementet nÄr en bruker slÄr pÄ tilbakestillingsknappen.

Stil

Specifies whether Check boxes and Option buttons are displayed in a 3D look (default) or a flat look.

Stor endring

Velg verdien som skal legges til eller trekkes fra nÄr brukeren trykker ved siden av rullelinja i rullefeltet.

Strengt format

You can have a format check with control fields that accept formatted contents (date, time, and so on). If the strict format function is activated (Yes), only the allowed characters are accepted. For example, in a date field, only numbers or date delimiters are accepted; all alphabet entries typed with your keyboard are ignored.

StĂžrste tekstlengde

For text and combo boxes, you can define the maximum number of characters that the user can enter. If this control field property is uncertain, the default setting will be zero.

Hvis kontrollelementet er knyttet til en database og tekstlengden skal bestemmes ut fra feltet i databasen, mÄ du ikke velge noen tekstlengde her. Innstillingene kan bare plukkes opp fra databasen hvis denne egenskapen ikke er pÄ (tilstand «Ikke definert»).

Symbolfarge

Velg farge pÄ symboler pÄ kontrollelementer, for eksempel pilene pÄ rullefelt.

Synlig

Bestemmer og kontrollelementet vil vĂŠre synlig i lysbildeframvisningen. I utformingsmodus vil kontrollelementet alltid vĂŠre synlig.

Merk at hvis denne egenskapen er satt til «Ja» (standardvalget, betyr nÞdvendigvis ikke dette at kontrollelementet vil vises pÄ skjermen. Flere begrensninger blir brukt nÄr et kontrollelements effektive synlighet beregnes. For eksempel, nÄr et kontrollelement plassert i en skjult seksjon i Writer, vil dette aldri vises fÞr seksjonen blir synlig.

Hvis denne egenskapen er satt til «Nei», will kontrollelementet alltid vÊre skjult i lysbildeframvisningen.

Eldre versjoner av OpenOffice.org fÞr 3.1 vil overse denne egenskapen i stillhet nÄr den leser dokumenter som bruker denne.

Synlig stĂžrrelse

Velg stÞrrelsen pÄ bjelken i rullefeltet mÄlt i «verdienheter». For eksempel vil en verdi pÄ («HÞyeste rulleverdi» minus «Minste rulleverdi») / 2 gi en bjelke som fyller halve rullefeltet.

Hvis 0 er valgt, vil bjelken vĂŠre like bred som den er hĂžy.

Ta fokus ved klikk

Her kan du velge om trykknappen skal fÄ fokus nÄr noen trykker pÄ den.

Tabulator

The "Tabstop" property determines if a control field can be selected with the Tab key. The following options are available:

Nei

NĂ„r du bruker Tabulatoren, mister kontrollen fokus.

Ja

Kontrollelementet kan velges med tabulatortasten.


TabulatorrekkefĂžlge

The "Tab order" property determines the order in which the controls are focused in the form when you press the Tab key. In a form that contains more than one control, the focus moves to the next control when you press the Tab key. You can specify the order in which the focus changes with an index under "Tab order".

Merknadsikon

TabulatorrekkefÞlge kan ikke tilpasses for Skjulte kontrollelementer. Hvis du vil, kan du velge denne egenskapen for bildeknapper og bildefelt, slik at ogsÄ disse kan velges med tabulatortasten.


NÄr du lager et skjema, blir en indeks automatisk tilordnet de kontrollfeltene som blir lagt til i skjemaet. Hvert nye kontrollfelt fÄr en indeks som er 1 hÞyere. Hvis du endrer pÄ én indeks, blir indeksene til de andre kontrollelementene oppdatert automatisk. Elementer som ikke kan fokuseres (Tabulator = Nei), fÄr ogsÄ en verdi. Disse kontrollelementene hopper tabulatortasten likevel over.

Du kan ogsÄ lett velge indekser til de ulike kontrollelementene i dialogvinduet TabulatorrekkefÞlge.

Tegnmaske

With masked fields you can specify a literal mask. A literal mask contains the initial values of a form, and is always visible after downloading a form. Using a character code for the Edit mask, you can determine the entries that the user can type into the masked field.

Merknadsikon

Tegnmaska bĂžr alltid vĂŠre like lang som redigeringsmaska. Hvis den ikke er det, blir redigeringsmaska enten kuttet ned eller fylt opp med mellomrom til den er like lang som tegnmaska.


Tekstbryting

Viser tekst over mer enn Ă©n linje. Lar deg bruke linjeskift i et skrivefelt, slik at du kan skrive inn flere linjer med tekst. Du kan legge inn linjeskift manuelt med Enter.

Tekstlinjene slutter med

For tekstfelt kan du velge hva slags linjesluttkode som skal brukes nÄr du skriver inn tekst i en databasekolonne.

Teksttype

Lar deg ta med linjeskift og formatering i kontrollfelter, for eksempel i tekstbokser og etiketter. Du kan legge inn linjeskift manuelt med Enter-tasten. Velg «Flere linjer med formatering» for Ä skrive inn formatert tekst.

Advarselsikon

Hvis du velger teksttypen «Flere linjer med formatering», kan du ikke knytte kontrollelementet til et databasefelt.


Merknadsikon

Dette kontrollelementet heter «Skrivefelt med flere linjer» for tekstkolonner inne i tabellelementer.


Tidsformat

You can define the desired format for the time display.

TrenivÄ

Specifies whether a check box can also represent ZERO values of a linked database apart from the TRUE and FALSE values. This function is only available if the database accepts three states: TRUE, FALSE and ZERO.

Merknadsikon

Egenskapen «tristatus» er kun definert for databaseskjema, ikke for HTML-skjema.


Tusenskille

With numerical and currency fields you can determine whether thousands separators are used.

Utskriftbar

Specifies whether you want the control field to appear in a document's printout.

Valutasymbol

In a currency field, you can predefine the currency symbol by entering the character or string in the "Currency symbol" property.

Verdi

In a hidden control, under Value, you can enter the data which is inherited by the hidden control. This data will be transferred when sending the form.

Verdisteg

You can preset the value intervals for numerical and currency spin buttons. Use the up and down arrows of the spin button to increase or decrease the value.

Øk/senk verdien

Velg intervallet som skal legges til eller trekkes fra hver gang kontrollelementet for tallbokser blir slÄtt pÄ

Supporter oss!