Egenskaper for kontrollelement

Åpner en dialogboks for redigering av egenskapene til en valgt kontroll.

For å bruke denne funksjonen …

Fra menylinjen:

Choose Form - Control Properties.

Fra kontekstmenyen:

Choose Control Properties.

Fra grensesnittet med faner:

Choose Form - Control Properties.

Choose Tools - Control Properties.

Fra verktøylinjer:

Icon Control

Control Properties


note

Du kan bare åpne egenskapene når du er i Utformingsmodus og har valgt et kontrollelement.


Det går an å skrive inn flere linjer tekst i noen av kombinasjonsboksene i egenskapene. Dette gjelder alle felt der SQL-uttrykk kan skrives, i tillegg til tekstbokser og etiketter. Du kan åpne disse feltene og skrive inn tekst i listen. De følgende hurtigtastene kan brukes:

Taster

Effekt

+ Pil ned:

Åpner kombinasjonsboksen.

+ Pil opp:

Lukker kombinasjonsboksen.

Shift + Enter

Setter inn en ny linje.

Pil opp

Plasserer markøren på linjen ovenfor.

Pil ned

Plasserer markøren på linjen nedenfor.

Trykk på Enter.

Fullfører innskrivinga i feltet og plasserer markøren i neste felt.


Du kan åpne og lukke listen ved å klikke med musa på pilen til høyre for feltet, akkurat som for listebokser og kombinasjonsbokser. Her er det slik at du bare kan skrive i den åpne listen eller i tekstfeltet på toppen. De egenskapene som forventer lister, er et unntak, for eksempel Listeoppføringer eller Listeboks og Kombinasjonsboks. I disse kan du bare redigere oppføringene når feltet er åpent.

Generelt

På fanen Generelt finner du generelle egenskaper for et kontrollelement i skjemaet. Hver type kontrollelement har sine egenskaper, altså er ikke alle de følgende egenskapene tilgjengelig for alle kontrollementer.

Data

På fanen Data kan du tilordne en datakilde til det valgte kontrollelementet.

Hendelser

På fanen Hendelser kan du knytte makroer til hendelser som skjer med kontrollelementene i et skjema.

Data (for XML-skjemadocumenter)

Fanesiden Data i dialogboksen Egenskaper for et XML-skjemadokument tilbyr noen XML-skjemainnstillinger.

Supporter oss!