Tips om datofelt

Når du skriver inn et år med to siffer, blir det konvertert til fire siffer etter innstillingene i → LibreOffice → Generelt. Dersom 1935 velges som nedre grense og du skriver inn 34, blir året 2034 i steden for 1934.

Den forhåndsinnstilte verdien blir lagret for hvert dokument.

I LibreOffice vert årstal oppgjevne med fire siffer, slik at skilnaden mellom 1/1/99 og 1/1/01 er to år. Denne innstillingen, som heiter År (to siffer), lar deg velge til hvilket årstall det skal regnes fra 2000-talet. For å illustrere dette, vil oppføringen «1/1/20» bli gjenkjent som 1/1/2020 i steden for 1/1/1920 dersom du velger «1/1/30».

Supporter oss!