Spesielle egenskaper for formaterte felt

Formatering: Du kan tilpasse egenskapen Formatering ved å trykke på ved siden av linjen Formatering i dialogvinduet Egenskaper: Formatert felt. Da vises dialogvinduet Tallformat.

Hvis det formaterte feltet er knyttet til et tekstfelt i en database, behandles innholdet i dette feltet som tekst. Hvis feltet er knyttet til et databasefelt som kan vises som tall, behandles innholdet som tall. Internt behandles også dato og klokkeslett som tall.

Laveste verdi og Høyeste verdi: Du kan velge laveste og høyeste verdi for tall i et formatert felt. Disse verdiene avgjør hvordan data vises og hvilke nye data som kan skrives inn. (Eksempel: Laveste verdi er 5, og feltet i den tilknyttede databasen inneholder tallverdien 3. Dette blir vist som 5, men verdien i databasen blir ikke endret. Hvis høyeste verdi er 10 og du skriver inn 20, blir innholdet rettet til 10 både i skjemaet og i databasen.) Hvis Laveste verdi og Høyeste verdi ikke er valgt, er det ikke grenser for hvilke data du kan legge inn. Disse to verdiene og Standardverdi gjelder ikke for formaterte felt som er knyttet til tekstfelt i en database.

Standardverdi: Denne verdien brukes som standard i nye poster.

Supporter oss!