Sprettoppmeny til et kontrollelement

Sprettoppmenyen til et kontrollelement har de følgende valgene.

Erstatt med

Vis en undermeny der du kan velge en kontrolltype som skal erstatte det kontrollelementet som er valgt i dokumentet. Alle kontrolltypene som er mulige blir tatt med.

Tekstfelt

Det valgte kontrollelementet gjøres om til et tekstfelt.

Knapp

Det valgte kontrollelementet gjøres om til en knapp.

Etikettfelt

Det valgte kontrollelementet gjøres om til en etikett.

Listeboks

Det valgte kontrollelementet gjøres om til en listeboks.

Avkryssingsboks

Det valgte kontrollelementet gjøres om til en avkryssingsboks.

Radioknapp

Det valgte kontrollelementet gjøres om til en valgknapp.

Kombinasjonsboks

Det valgte kontrollelementet gjøres om til en kombinasjonsboks.

Bildeknapp

Det valgte kontrollelementet gjøres om til en bildeknapp.

Filutvalg

Det valgte kontrollelementet gjøres om til et filvalg.

Datofelt

Det valgte kontrollelementet gjøres om til et datofelt.

Klokkeslettfelt

Det valgte kontrollelementet gjøres om til et klokkeslettfelt.

Tallfelt

Det valgte kontrollelementet gjøres om til et tallfelt.

Valutafelt

Det valgte kontrollelementet gjøres om til et valutafelt.

Mønsterfelt

Det valgte kontrollelementet gjøres om til et mønsterfelt.

Bildefelt

Det valgte kontrollelementet gjøres om til en bildekontroll.

Formatert felt

Det valgte kontrollelementet gjøres om til et formatert felt.

Supporter oss!