Vis tegnefunksjoner

Trykk her for å åpne eller lukke verktøylinjen for tegning. Der vil du finne former, linjer, tekst og snakkebobler som alle kan brukes i dokumentet.

Du kan vise og skjule tegnelinjen med en knapp på verktøylinjen i Writer og Calc i Standardverktøylinjen.

Ikon Vis tegnefunksjoner

Vis tegnefunksjoner

tip

Du kan endre hvilke knapper som skal vises på verktøylinjene gjennom å høyreklikke på en verktøylinje og velg Synlige knapper kommandoen.


Velg

Ikon Valg

Lar deg velge objekter i det gjeldende dokumentet. Klikk på et objekt med pilen for å velge det. Hvis du vil velge mer enn ett objekt, kan du dra en ramme rundt objektene. Du kan også legge til flere objekter i utvalget ved å holde nede «Shift» når du klikker på dem.

Line

Ikon Linje

Tegn en rett linje. For at retningen på linjen skal endres i steg på 45 grader, hold «Shift»-tasten nede når du drar med musen.

tip

Du kan skrive tekst langs en linje ved å dobbeltklikke på linjen og skrive eller lime inn tekst. Teksten får samme retning som linjen du tegnet inn. Du kan skjule selve linjen ved å velge Usynlig i Linjestil-boksen på verktøylinjen Egenskaper for tegneobjekt.


Rektangel

Ikon Rektangel

Tegner et fylt rektangel der du drar med musepekeren i tegninga. Klikk der du vil legge et hjørne, og dra rektangelet så stort du vil ha det. Du kan holde nede «Shift» mens du drar hvis du vil tegne et kvadrat.

Ellipse

Ikon Ellipse

Tegn en oval. Marker det ene hjørnet, og dra over til det motsatte slik at du får den størrelsen du vil ha. For å tegne en sirkel, hold inne Shift-knappen når du drar med musa.

Mangekant

Ikon Polygon

Tegn sammenhengende linjer. Hold museknappen nede for å dra den første streken, deretter klikker du for hver ny linje du vil legge til. Dobbeltklikk for å avslutte. For å tegne en lukket figur, avslutt den siste linjen med å dobbeltklikke der du begynte.

Hold nede «Shift» mens du tegner en mangekant for å tegne nye punkt i 45-graders vinkler.

Rediger punkter kan du endre på enkeltpunkter i mangekanten.

Kurve

Ikon Kurve

Tegner en jevn Bezier-kurve. Klikk der du vil at kurven skal starte, dra, slipp, og flytt deretter pekeren til der du vil at kurven skal slutte og klikk. Flytt pekeren og klikk igjen for å legge til et rettlinjesegment til kurven. Dobbeltklikk for å fullføre tegningen av kurven. For å lage en lukket form, dobbeltklikk på startpunktet for kurven. Kurven på kurven bestemmes av avstanden du drar.

Frihåndslinje

Ikon friformslinje

Tegner en friform linje gjennom å holde mujseknappen nede når du flytter musen i dokumentet. For å avslutte linjen, slipp opp museknappen. For å tegne en lukket figur, slipp museknappen ved linjens startpunkt .

Bue

Ikon Ark

Tegn en ellipsebue. Trykk ned museknappen i et hjørne og dra det over i det andre på samme måte som når du tegner en oval. Klikk så der du vil ha den første enden, deretter den andre, i retning mot klokka. For å tegne en sirkelbue, hold nede Shift-knappen mens du drar med musa.

Ellipsestykke

Ikon Ellipse-pai

Tegn en fylt form styrt av buen til en oval og to radiuslinjer i dokumentet. Du tegner en ellipsesektor ved å dra en oval til den størrelsen du vil og så trykke der første radius skal være. Flytt musepekeren til der du vil legge den andre radiusen og trykk. Du trenger ikke trykke på ovalen. Du tegner en sirkelsektor ved å holde nede «Shift» mens du drar.

Sirkelsegment

Ikon Sirkelsegment

Tegn en fylt figur angitt ut i fra buen av en sirkel og en diameterlinje i det gjeldende dokumentet. For å tegne et sirkelsegment, kan du dra en sirkel til den størrelsen du vil ha, og så klikke for å angi startpunktet for diameterlinjen. Flytt pekeren dit hvor du vil plassere sluttpunktet for diameterlinjen og klikk igjen. Du behøver ikke å klikke på sirkelen. For å tegne et ellipsesegment, kan du holde Shift nede mens du drar.

Text Box

Draws a text box with horizontal text direction where you drag in the current document. Drag a text box to the size you want anywhere in the document, and then type or paste your text. Rotate the text box to get rotated text.

Tekstanimasjon

Ikon Tekstanimation

Setter inn animert tekst, horisontalt, i det gjeldende dokumentet.

Snakkebobler

Ikon forklaringer

Tegn en linje som ender i en rektangulær snakkeboble med horisontal tekstretning. Klikk og dra ut linjen i dokumentet. Dra i et håndtak på snakkeboblen for å endre størrelsen på den. Trykk på kanten av snakkeboblen for å skrive eller lime inn tekst. For å endre fra en rektangulær rute til en oval rute kan du dra i de største hjørne-håndtakene når musepekeren skifter til en hånd.

Enkle former

Åpne verktøylinjen for enkle former. Formene kan settes inn som bilder i dokumentet.

Ikon Grunnleggende former

Enkle former

Symbolformer

Åpne verktøylinjen for symbolformer. Fra denne kan du sette ulike symboler inn i dokumentet.

Ikon symbolformer

Symbolformer

Blokkpiler

Åpne verktøylinjen for blokkpiler som kan settes inn som bilder i dokumentet.

Ikon blokkpiler

Blokkpiler

Flytdiagrammer

Åpner verktøylinjen for flytdiagrammersom kan settes inn som bilder i dokumentet.

kon flytskjemaer

Flytdiagram

Snakkebobler

Åpne verktøylinjen for snakkebobler som kan settes inn som bilder i dokumentet.

Ikon forklaringer

Forklaringer

Stjerner

Åpner verktøylinjen for stjerner som kan settes inn som bilder i dokumentet.

Ikon stjerner

Stjerner

Rediger punkter

Rediger formen på det valgte tegneobjektet.

Icon Toggle Point Edit Mode

Toggle Point Edit Mode

Skriftformingsgalleri

Åpner dialogvinduet for FontWork der du kan sette inn tekstutforminger som ikke er tilgjengelige i standarformateringen.

Icon Fontwork

Skriftformingsgalleri

Fra fil

Åpner en filvalgsdialog for å sette inn et bilde i gjeldende dokument.

Ikon bilde

Bilde

Ekstrudering på/av

Slår på og av 3D-effektene for de valgte objektene.

Ikon Ekstrudering på/av

Ekstrusjon På/Av

Støtte for asiatiske språk

Disse kommandoene kan bare nås etter at du har aktivert støtte for asiatiske språk i - Språk og Lokale innstillinger - Generelt.

Loddrette snakkebobler

Vertikale Forklaringerikoner

Tegner en linje som ender i en rektangulær snakkeboble med loddrett tekst. Linjen kan lages hvor som helst i dokumentet ved å trykke ned venstre museknapp og dra. Du kan endre størrelse på snakkeboblen ved å dra i ett av håndtakene. Du legger til tekst ved å trykke på kanten av snakkebobla og skrive eller lime inn teksten. Hvis du vil gjøre en rektangulær snakkeboble om til en oval snakkeboble, kan du dra i det største hjørnehåndtaket når pekeren endres til en hånd. Bare tilgjengelig når støtte for asiatiske språk er slått på.

Loddrett tekst

Ikon Vertikal tekst

Tegner en tekstboks med loddrett tekstretning der du trykker og drar i dokumentet. Trykk et sted i dokumentet og skriv eller lim inn teksten. Du kan også flytte musepekeren dit du vil legge inn teksten, dra en tekstboks, og så skrive eller lime inn teksten. Bare tilgjengelig når støtte for asiatiske språk er slått på.

Supporter oss!