Data (for XML-skjemadocumenter)

The Data tab page of the Properties dialog for an XML Form document offers some XML forms settings.

For å bruke denne funksjonen …

Åpne kontekstmenyen for en valgt kontroll i et XML-skjema-dokument, velg kategorien Kontrollegenskaper - Data.

Åpne Skjemakontroller-verktøylinjen i et XML-skjema-dokument, klikk på Kontroll-ikonet - Data-fanen.


Innstillingene som er mulige i fanen Data for et kontrollelement avhenger av det gjeldende kontrolelementet. Bare innstillinger som er tilgjengelige for det gjeldende kontrollelementet og den gjeldende sammenhengen, vises. De følgende feltene er tilgjengelige:

XML-datamodell

Velg en modell fra listen over alle modeller i det gjeldende dokumentet.

Binding

Velg eller skriv inn navnet på en binding. Velger du navnet på en eksisterende binding, tilknyttes bindingen kontrollelementet. Skriver du inn et nytt navn, dannes en ny binding og tilknyttes kontrollelementet.

Bindingsuttrykk

Enter the DOM node to bind the control model to. Click the ... button for a dialog to enter the XPath expression.

Påkrevd

Velg om elementet må være med i X-skjemaet.

Relevant

Angi at elementet skal være relevant.

Skrivebeskyttet

Angi at elementet skal være skrivebeskyttet.

Skranke

Angi at elementet skal være en skranke.

Beregn

Angi at elementet skal være utregnet.

Datatype

Velg datatype som kontrollelementet skal sjekke gyldigheten sin mot.

x

Velg en brukerdefinert datatype og trykk på knappen for å fjerne den brukerdefinerte datatypen.

+

Trykk på knappen for å åpne et dialogvindu der du kan skrive inn navnet på en ny brukerdefinert datatype. Den nye datatypen arver alle fasetter fra den valgte datatypen.

Merknadsikon

Under følger alle fasetter som er gyldige for datatyper. Noen fasetter er kun tilgjengelige for visse datatyper.


Blanke tegn

Specifies how whitespaces are to be handled when a string of the current data type is being processed. Possible values are "Preserve", "Replace", and "Collapse". The semantics follow the definition at https://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#rf-whiteSpace.

Mønster

Specifies a regular expression pattern. Strings validated against the data type must conform to this pattern to be valid. The XSD data type syntax for regular expressions is different from the regular expression syntax used elsewhere in LibreOffice, for example in the Find & Replace dialog.

Siffer (i alt)

Angi det høyeste antall siffer som verdier av datatypen desimal kan ha.

Siffer (brøk)

Angi det høyeste antall desimaler som verdier av datatypen desimal kan ha.

Høyest (inklusiv)

Angi en inklusiv øvre grense for verdier.

Høyest (eksklusiv)

Angi en eksklusiv øvre grense for verdier.

Minst (inklusiv)

Angi en inklusiv nedre grense for verdier.

Minst (eksklusiv)

Angi en eksklusiv nedre grense for verdier.

Lengde

Angi antall tegn for en tekststreng.

Lengde (minst)

Angi det minste antall tegn i en tekststreng.

Lengde (høyest)

Angi det høyeste antall tegn i en tekststreng.

Supporter oss!