Data (for XML-skjemadocumenter)

Fanesiden Data i dialogboksen Egenskaper for et XML-skjemadokument tilbyr noen XML-skjemainnstillinger.

For å bruke denne funksjonen …

Åpne kontekstmenyen for en valgt kontroll i et XML-skjema-dokument, velg kategorien Kontrollegenskaper - Data.

Åpne Skjemakontroller-verktøylinjen i et XML-skjema-dokument, klikk på Kontroll-ikonet - Data-fanen.


Innstillingene som er mulige i fanen Data for et kontrollelement avhenger av det gjeldende kontrolelementet. Bare innstillinger som er tilgjengelige for det gjeldende kontrollelementet og den gjeldende sammenhengen, vises. De følgende feltene er tilgjengelige:

XML-datamodell

Velg en modell fra listen over alle modeller i det gjeldende dokumentet.

Binding

Velg eller skriv inn navnet på en binding. Velger du navnet på en eksisterende binding, tilknyttes bindingen kontrollelementet. Skriver du inn et nytt navn, dannes en ny binding og tilknyttes kontrollelementet.

Bindingsuttrykk

Angi DOM-noden du vil binde kontrollmodellen til. Klikk ...-knappen for en dialogboks for å angi XPath-uttrykket.

Påkrevd

Velg om elementet må være med i X-skjemaet.

Relevant

Angi at elementet skal være relevant.

Skrivebeskyttet

Angi at elementet skal være skrivebeskyttet.

Skranke

Angi at elementet skal være en skranke.

Beregn

Angi at elementet skal være utregnet.

Datatype

Velg datatype som kontrollelementet skal sjekke gyldigheten sin mot.

x

Velg en brukerdefinert datatype og trykk på knappen for å fjerne den brukerdefinerte datatypen.

+

Trykk på knappen for å åpne et dialogvindu der du kan skrive inn navnet på en ny brukerdefinert datatype. Den nye datatypen arver alle fasetter fra den valgte datatypen.

Merknadsikon

Under følger alle fasetter som er gyldige for datatyper. Noen fasetter er kun tilgjengelige for visse datatyper.


Blanke tegn

Spesifiserer hvordan mellomrom skal håndteres når en streng av gjeldende datatype behandles. Mulige verdier er "Bevar", "Erstatt" og "Skjul". Semantikken følger definisjonen på https://www.w3.org/TR/xmlschema- 2/#rf-whiteSpace.

Mønster

Spesifiserer et regulært uttrykksmønster. Strenger som er validert mot datatypen må samsvare med dette mønsteret for å være gyldige. XSD-datatypesyntaksen for regulære uttrykk er forskjellig fra regulære uttrykkssyntaks som brukes andre steder i LibreOffice, for eksempel i Finn og erstatt-dialogen.

Siffer (i alt)

Angi det høyeste antall siffer som verdier av datatypen desimal kan ha.

Siffer (brøk)

Angi det høyeste antall desimaler som verdier av datatypen desimal kan ha.

Høyest (inklusiv)

Angi en inklusiv øvre grense for verdier.

Høyest (eksklusiv)

Angi en eksklusiv øvre grense for verdier.

Minst (inklusiv)

Angi en inklusiv nedre grense for verdier.

Minst (eksklusiv)

Angi en eksklusiv nedre grense for verdier.

Lengde

Angi antall tegn for en tekststreng.

Lengde (minst)

Angi det minste antall tegn i en tekststreng.

Lengde (høyest)

Angi det høyeste antall tegn i en tekststreng.

Supporter oss!