Endre databinding

Endre bindinger i X-skjemaets datastruktur.

Modell

Gi navn til X-skjemamodellen.

Elementliste

Vis databindinga for den valgte skjemakontrollen. Du endrer databindinga ved å velge et annet element i lista og trykke OK. Høyreklikk på elementet for å få tilgang til kommandoene Legg til og Egenskaper for elementet.

Supporter oss!