Endre databinding

Endre bindinger i X-skjemaets datastruktur.

Modell

Gi navn til X-skjemamodellen.

Elementliste

Vis databindingen for den valgte skjemakontrollen. Du endrer databindingen ved å velge et annet element i listen og trykke OK. Høyreklikk på elementet for å få tilgang til kommandoene Legg til og Egenskaper for elementet.

Supporter oss!