Legg til element/rediger element

Legg til et nytt element eller rediger det valgte elementet i datastrukturen til X-skjema. Elementer kan være elementer, attributter, sendinger eller bindinger.

LibreOffice inserts a new item directly after the currently selected item in the Data Navigator. A new attribute is added to the currently selected element.

Navn

Skriv inn navnet på elementet.

Merknadsikon

Attributtnavn må være unike inne i den samme gruppa.


Standardverdi

Skriv inn en standardverdi for det valgte elementet.

Innstillinger

Angi egenskapene til det valgte elementet.

Datatype

Velg datatype for det valgte elementet.

Påkrevd

Velg om elementet må være med i X-skjemaet.

The Condition button opens the Add Condition dialog where you can enter used namespaces and full XPath expressions.

Relevant

Angi at elementet skal være relevant.

The Condition button opens the Add Condition dialog where you can enter used namespaces and full XPath expressions.

Skranke

Angi at elementet skal være en skranke.

The Condition button opens the Add Condition dialog where you can specify the constraint condition.

Skrivebeskyttet

Angi at elementet skal være skrivebeskyttet.

The Condition button opens the Add Condition dialog where you can enter used namespaces and full XPath expressions.

Calculate

Angi at elementet skal være utregnet.

The Condition button opens the Add Condition dialog where you can enter the calculation.

Supporter oss!