Legg til element/rediger element

Legg til et nytt element eller rediger det valgte elementet i datastrukturen til X-skjema. Elementer kan være elementer, attributter, sendinger eller bindinger.

LibreOffice setter inn et nytt element rett etter det valgte elementet i datanavigatoren. Et nytt attributt legges til det valgte elementet.

Navn

Skriv inn navnet på elementet.

Merknadsikon

Attributtnavn må være unike inne i den samme gruppa.


Standardverdi

Skriv inn en standardverdi for det valgte elementet.

Innstillinger

Angi egenskapene til det valgte elementet.

Datatype

Velg datatype for det valgte elementet.

Påkrevd

Velg om elementet må være med i X-skjemaet.

Betingelse-knappen åpner dialogboksen Legg til betingelse der du kan angi brukte navnerom og fullstendige XPath-uttrykk.

Relevant

Angi at elementet skal være relevant.

Betingelse-knappen åpner dialogboksen Legg til betingelse der du kan angi brukte navnerom og fullstendige XPath-uttrykk.

Skranke

Angi at elementet skal være en skranke.

Betingelse-knappen åpner dialogboksen Legg til betingelse der du kan spesifisere begrensningsbetingelsen .

Skrivebeskyttet

Angi at elementet skal være skrivebeskyttet.

Betingelse-knappen åpner dialogboksen Legg til betingelse der du kan angi brukte navnerom og fullstendige XPath-uttrykk.

Beregn

Angi at elementet skal være utregnet.

Betingelse-knappen åpner dialogboksen Legg til betingelse der du kan legge inn beregningen.

Supporter oss!