Datastruktur

Angir datastrukturen i det gjeldende X-skjema-dokumentet.

Modellnavn

Velg X-skjema-modellen du vil bruke.

Modeller

Legg til, gi nytt navn til og fjern X-skjema-modeller.

Legg til

Åpner et dialogvindu der du kan legge til en X-skjema-modell.

Oppdateringer av modelldata endrer dokumentets endringsstatus

Når det er aktivert, blir dokumentstatusen satt til «endret» når du endrer em av skjemakontrollelementene som er bundet til noen av dataene i modellen. Når det ikke er aktivert, vil slike endringer ikke sette dokumentstatusen til «endret».

Fjern

Slett den valgte X-skjemamodellen. Du kan ikke slette den siste modellen.

Gi nytt navn til

Gi nytt navn til den valgte XForm-modellen.

Vis detaljer

Endre visningen til å vise eller skjule detaljer.

Forekomst

Viser elementene som tilhører gjeldende forekomst.

Sendinger

Viser innsendingene.

Bindinger

Viser bindingene for XForm.

Forekomster

Denne knappen har undermenyer for å legge til, redigere eller slette forekomster.

Legg til

Åpner et dialogvindu der du kan legge til en ny forekomst.

Rediger

Åpner et dialogvindu der du kan endre den gjeldende forekomsten.

Fjern

Slett gjeldende instans. Du kan ikke slette den siste forekomsten.

Vis datatyper

Endre visningen til å vise flere eller færre detaljer.

Legg til

Åpner et dialogvindu der du kan legge til et nytt element (element, attributt, sending eller binding) som et underelement i det gjeldende elementet.

Rediger

Åpner et dialogvindu der du kan endre det valgte elementet (element, attributt, sending eller binding).

Slett

Slett det valgte objektet (element, attributt, sending eller binding).

Supporter oss!