Forhåndsvis i nettleser

Lager en midlertidig kopi av det gjeldende dokumentet i HTML-format, åpner systemets standard-nettleser og viser HTML-filen i nettleseren.

For å bruke denne funksjonen …

Fra menylinjen:

Velg Fil - Forhåndsvisning i nettleser.


Den HTML-formaterte kopien skrives til mappen for midlertidige filer som du kan velge i - LibreOffice - Baner. Når du avslutter LibreOffice, vil HTML-filen bli slettet.

Du kan angi alternativene for HTML-eksportfilter ved å velge - Last inn/Lagre - HTML-kompatibilitet.

Supporter oss!