Time Stamp Authority

Time Stamp Authorities (TSA) utsteder digitalt signerte tidsstempler (RFC 3161) som eventuelt brukes under signert PDF-eksport.

Å legge til et pålitelig tidsstempel til en elektronisk signatur gir et digitalt stempel for dataintegritet og en pålitelig dato og klokkeslett for når transaksjonen fant sted. Mottakere av dokumenter med et klarert tidsstempel kan bekrefte når dokumentet ble signert digitalt eller elektronisk, samt verifisere at dokumentet ikke ble endret etter datoen tidsstemplet går god for.

For å bruke denne funksjonen …

Velg - LibreOffice - Sikkerhet - TSAer


Liste over tidsstempelautoriteter

Vis listen over eksisterende TSAer.

Legg Til

Åpner Navnedialogen for å angi en ny URL for tidsstemplingsautoritet.

Slett

Sletter den valgte oppføringen i listen. Slettingen skjer umiddelbart og viser ingen bekreftelsesdialog.

Supporter oss!