Digital signering av signaturlinjen

LibreOffice lar deg signere digitalt en signaturlinje i dokumentet ditt.

Når du signerer en signaturlinje, fyller LibreOffice linjen med navnet på den som signerer, legger til informasjonen om utstederen av det digitale sertifikatet og kan eventuelt sette inn datoen for signaturen.

For å bruke denne funksjonen …

Velg kontekstmenyen for signaturlinjegrafikkobjekt. Velg Signaturlinje.


Navnet ditt

Skriv inn navnet ditt som underskriver av dokumentet. Navnet ditt vil bli satt inn over den horisontale signaturlinjen.

Sertifikat

Klikk på Velg sertifikat-knappen for å åpne dialogboksen Velg sertifikat, der sertifikatene dine er oppført. Velg sertifikatet som passer for å signere dokumentet.

note

Informasjonen til sertifikatutstederen settes inn i bunnen av Signaturlinje-objektet.


Instruksjoner fra dokumentskaperen

Dette området viser instruksjonene som ble skrevet inn av dokumentskaperen når legger til signaturlinjen.

Legg til kommentarer

Skriv inn kommentarer om signaturen. Kommentarene vises i feltet Beskrivelse i sertifikatet.

note

Hvis aktivert da signaturlinjen ble opprettet, settes signaturdatoen inn øverst til høyre på signaturlinjeobjektet.


Signert Sgnaturlinje

Supporter oss!