Velg sertifikat

Velg det sertifikatet du vil signere dokumentet digitalt med.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Fil - Digitale signaturer - Digitale signaturer.

Velg kategorien Fil - Egenskaper - Generelt, trykk på Digitale signaturer-knappen, og klikk deretter Signer dokument-knappen.


Om digitale signaturer

Liste

Velg hvilket sertifikat du vil signere gjeldende dokument digitalt med.

Vis sertifikat

Åpne dialogvinduet Vis sertifikat der du kan undersøke det valgte sertifikatet.

Beskrivelse

Skriv inn et formål for signaturen.

Supporter oss!