Velg sertifikat

Velg det sertifikatet du vil signere dokumentet digitalt med.

For å bruke denne funksjonen …

Choose File - Digital Signatures - Digital Signatures.

Choose File - Properties - General tab, press Digital Signatures button, then click Sign Document button.


Om digitale signaturer

Liste

Velg hvilket sertifikat du vil signere gjeldende dokument digitalt med.

Vis sertifikat

Åpne dialogvinduet Vis sertifikat der du kan undersøke det valgte sertifikatet.

Beskrivelse

Type a purpose for the signature.

Supporter oss!