Velg sertifikat

Velg det sertifikatet du vil signere dokumentet digitalt med.

For å bruke denne funksjonen …

Fra menylinjen:

Velg Fil - Digitale signaturer - Digitale signaturer.

Velg kategorien Fil - Egenskaper - Generelt, klikk på Digitale signaturer-knappen.

Velg Verktøy - Makroer - Digital signatur.

Fra grensesnittet med faner:

Velg Fil - Digitale signaturer.

Fra verktøylinjer:

Ikon digital signatur

Digital signatur

Fra statuslinjen:

Klikk på Signatur-feltet på Status-linjen.


Om digitale signaturer

Liste

Velg hvilket sertifikat du vil signere gjeldende dokument digitalt med.

Vis sertifikat

Åpne dialogvinduet Vis sertifikat der du kan undersøke det valgte sertifikatet.

Beskrivelse

Skriv inn et formål for signaturen.

Supporter oss!