Sikkerhetsadvarsel

Når du åpner et dokument, som inneholder en usignert makro eller en signert makro fra en ukjent kilde, åpnes et dialogvindu med en Sikkerhetsadvarsel

Enable or disable the macros. Choose LibreOffice - Security in the Options dialog box to set the options.

Vis signatur

Opens a dialog where you can view the signature.

Stol alltid på makroer fra denne kilden

Adds the current macro source to the list of trusted sources.

Ta i bruk makroer

Allows macros in the document to run.

Slå av makroer

Does not allow macros in the document to run.

Supporter oss!