Sikkerhetsadvarsel

Når du åpner et dokument, som inneholder en usignert makro eller en signert makro fra en ukjent kilde, åpnes et dialogvindu med en Sikkerhetsadvarsel

Aktiver eller deaktiver makroene. Velg LibreOffice - Sikkerhet i dialogboksen Alternativer for å angi alternativene.

Vis signatur

Åpner en dialogboks der du kan se signaturen.

Stol alltid på makroer fra denne kilden

Legger den gjeldende makrokilden til listen over pålitelige kilder.

Ta i bruk makroer

Lar makroer i dokumentet kjøres.

Slå av makroer

Tillater ikke at makroer i dokumentet kjøres.

Supporter oss!