E-post som PDF

Viser dialogboksen Eksporter som PDF, eksporterer gjeldende dokument til Portable Document Format (PDF), og åpner deretter et vindu for e-postsending med PDF-en som en vedlegg.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Fil - Send - E-post som PDF.


D'oh! You found a bug (text/shared/01/ref_pdf_export.xhp#ref_pdf_export not found).

Supporter oss!